دزد با وجدان و نامه اش به صاحبخانه + عکس

دزد با وجدان و نامه اش به صاحبخانه + عکس

دزد با وجدان و نامه اش به صاحبخانه + عکس

 

شخصی که بدون اجازه وسیله ای از خانه یک زن در آمریکا برداشته بود با برجای گذاشتن یک نامه و مبلغی پول به عنوان تمام داراییش و بابت هزینه ی آن وسیله سوژه رسانه ها شد . صاحبخانه اي بعد از خواندن نامه يک دزد با انصاف قصد دارد تا وي را پيدا کند.

 

هنگامي که دزدی چيزي را از ما به سرقت مي برد انتظار داشتن از وي قدري خنده دار به نظر مي رسد.مخصوصا اينکه انتظار داشته باشيم براي ما نامه عذرخواهي بنويسد يا اينکه پول جنس دزديده شده را پرداخت نمايد.

 

اما به تازگي کريسي ماري اهل واشنگتن آمريکا چنين تجربه اي داشته است. يک دزد با وجدان بعد از دزديدن زنگوله هاي بادي اين زن از مقابل ايوان خانه اش، يک نامه عذرخواهي به همراه پنج دلار پول براي وي باقي گذاشته است.دزد با وجدان و نامه اش به صاحبخانه + عکس

اين دزد با انصاف در اين نامه نوشته است: واقعا متاسفم که زنگوله هاي بادي شما را دزديديم. مادر ما مرده است. او عاشق پروانه ها بود. اين زنگوله ها را به خواهر کوچکم دادم و او آن را مقابل پنجره خانه مان آويزان کرد. اين پول  تنها پولي بود که داشتم و اميدوارم از ما عصباني نشويد. جيک.

 

حالا کريسي قصد دارد تا اين پسر را پيدا کند. وي مي گويد هدفش از پيدا کردن اين پسر، تنبيه او نيست، بلکه مي خواهد به او هديه اي بدهد. وي خطاب به اين پسر گفت: جيک، نمي دانم تو کيستي؟ فقط مي خواهم به تو بگويم مي تواني پولهايت را پس بگيري و مي خواهم بداني من سه عدد از آن زنگوله هاي بادي دارم

مطالب داغ هفته اخیر