آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟

آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟

آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟

 

در این قسمت از فراناز درمورد پیش قدم شدن زن در رابطه جنسی بحث میکنیم. پیش قدم شدن خانم ها برای هم آغوشی موضوع مهمی اسـت کـه در جوامع سنتی نوعی تابو وحشتناک محسوب می شود، بـه همان اندازه کـه مردان حق دارند میل جنسی خودرا تخلیه کنند، زنان هم دارای حقوق هستند اما در جامعه مـا این موضوع 90درصد بـه عهده مردان اسـت و تعداد زیادی از زنان از تقاضای هم آغوشی احساس شرم می کنند.

به چه دلیل پیش قدم شدن خانم ها مهم است؟

در طول تاریخ همواره اظهار نیاز از سوی مرد و اظهار ناز از سوی زن بوده اسـت. از طرفی همانگونه کـه گفتیم تمایل بـه برقراری رابطه جنسی در مردان بیشتر از زنان اسـت. پس دور از ذهن نیست کـه تصور شود بهتر اسـت مرد شروع کننده رابطه جنسی باشد. اما یک اشتباه بزرگ در روابط زناشویی این اسـت کـه همیشه یک نفر «مرد یا زن» در رابطه پیش قدم شود.

اگر زنی هیچگاه برای برقراری رابطه جنسی با همسرش ابراز تمایل نکند و پیش قدم نشود، مرد نیز کم کم نسبت بـه او سرد خواهد شد و کمتر از او تقاضای رابطه میکند. زیرا پس از مدتی روند شروع رابطه تکراری و یکنواخت میشود، ضمن این کـه مرد ممکن اسـت با خود تصور کند کـه طرف مقابل برای برقراری رابطه زناشویی رغبت ندارد و ازآن لذت نمیبرد.

یا این کـه حس کند هماهنگی جنسی لازم رابا همسرش ندارد و او صرفا بخاطر برطرف کردن نیازهای جنسی شوهرش تن بـه رابطه میدهد. پس سپردن کامل مسئولیت شروع رابطه بـه مرد، می‌تواند اثرات منفی زیادی بر صمیمیت و کیفیت رابطه زناشویی داشته باشد. از طرفی اگر زن همیشه شروع کننده رابطه باشد نیز درست نیست.

زیرا همیشه در معرض بودن او، از اشتیاق و تمایل مرد بـه برقراری رابطه جنسی با او میکاهد و ممکن اسـت جذابیت خودرا از دست بدهد. برای رضایت بیشتر از رابطه زناشویی، توصیه میشود تعادل و تنوع را در پیش قدم شدن برای رابطه رعایت کنید. یعنی اجازه دهید هربار یک نفر رابطه شروع کند. با این تفاوت کـه اجازه دهید مرد کمی بیشتر از زن در پیش قدم شدن مستقیم نقش داشته باشد.

به چه دلیل زنان برای رابطه زناشویی پیش قدم نمیشوند

غریزه و تمایل جنسی بـه همسر، در هردو جنس زن و مرد وجوددارد. احتمال این کـه انسان سالمی وجود داشته باشد کـه از رابطه زناشویی با همسرش خوشش نیاید بسیار اندک اسـت. اما طبق آمار، در همه ی جوامع طبق معمول مردها شروع کننده رابطه جنسی با همسر هستند و انها برای اینکار پیش قدم میشوند.

تمایل جنسی بیشتر مردان نسبت به زنان

تفاوت میل جنسی در مردان و زنان غیر قابل انکار اسـت. در بدن مردان بطور میانگین ۳۰برابر بیشتر از زنان هورمون تستوسترون تولید میشود.

تستوسترون هورمونی اسـت کـه مستقیما بر تمایل برقراری رابطه جنسی تاثیر گذار اسـت. این حقیقت بـه این معناست کـه طبق معمول تمایل جنسی مردان بسیار بیشتر اسـت و بهمین خاطر انها بیشتر برای شروع رابطه زناشویی داوطلب و پیش قدم میشوند.آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟
تابوهای اجتماعی و خانوادگی

در عده اي از جوامع یا خانواده ها بطور کلی نشان دادن عشق یا تمایل جنسی از سوی دختر تقبیح میشود. دختر از زمان کودکی با این تفکر پرورش پیدا میکند کـه داشتن این نیاز طبیعی برای او گناه محسوب میشود. بطوری یاد می گیرد برای اثبات نجابت و پاکی خود، تمایلات جنسیش را انکار کند.

چنین دخترانی پس از ازدواج نیز این تفکر رابه صورت ناخوداگاه بـه رابطه زناشویی وارد میکنند و از شروع رابطه جنسی و در میان گذاشتن تقاضای رابطه شرم دارد. در صورتی کـه خداوند تمایل جنسی را در وجود هردو جنس مرد و زن قرار داده اسـت تا بـه هم نزدیک تر و برای یک دیگر آرامش و رضایت ایجاد کنند. تمایل جنسی زن بـه همسرش نه غیرطبیعی اسـت و نه اشتباه.

ترس از طرد شدن و عدم قبول درخواست

گاهی زن بـه شروع رابطه زناشویی تمایل دارد اما بدلیل این کـه می ترسد همسرش درخواستش را رد کند و توسط او طرد شود، پیش قدم نمی‌شود. در واقع تعداد زیادی از افراد، شروع رابطه جنسی رابه این علت بـه تاخیر می اندازد کـه منتظر طرف مقابل برای اعلام آمادگی هستند.

چـه بسا کـه طرف مقابل نیز تمایل برقراری رابطه داشته باشد، اما او هم تصور کند شاید همسرم آمادگی لازم را دراین زمان ندارد. بهمین دلیل بـه زوج ها توصیه میشود بدون ترس از طردشدن، آمادگی خود رابه طرف مقابل اعلام کنند و نظر وی را مستقیما بپرسند.آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟

لذت نبردن از شیوه عشق ورزی شوهر

دلیل دیگری کـه ممکن اسـت باری پیش قدم نشدن زن برای رابطه وجود داشته باشد این اسـت کـه او بطور کلی از شیوه عشق رزی و برقراری رابطه زناشویی همسرش لذت نمیبرد و خوشش نمی آید.

بهمین دلیل ترجیح میدهد تا حد امکان از رابطه زناشویی دوری کند و هرگز شروع کننده رابطه نباشد. دراین شرایط بهتر اسـت زن بجای اجتناب از رابطه، خواسته ها و انتظاراتش رابا همسرش طرح کند.

تمایل نداشتن به رابطه جنسی به دلایل روانی

اگر بی علاقه بودن بـه برقراری رابطه جنسی با همسر دراز ممدت و همیشگی باشد، ممکن اسـت دلایل جدی تری داشته باشد. مثلاً این کـه فرد در گذشته مورد سوءاستفاده یا آزارجنسی قرار گرفته اسـت ودر ناخوداگاه از نظر روانی نسبت بـه رابطه جنسی کينه پیدا کرده اسـت. دراین صورت حتماً باید موضوع بـه صورت تخصصی پیگیری شده و با مشاور در بین گذاشته شود.

راهنمای زنان برای پیش قدم شدن در عشق بازی زناشویی

اکثر مردها دوست دارند بدانند کـه جذاب و خواستنی هستند و برداشتن قدم اول برای سکس با آنها این خاطرجمعی رابه آنها می دهد. متاسفانه، اینکار برای خیلی از خانم‌ها سخت اسـت. میتوانید با دنبال کردن مراحل زیر نخستین قدم‌ها را برای سکس با همسرتان بردارید:آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟

تمایلات جنسی خود را بپذیرید

برای خانم ها طبیعی اسـت کـه بـه اندازه مردها از عشق بازی زناشویی لذت ببرند. خودتان را یک موجود جنسی بدانید و برحسب احساساتتان عمل کنید. حداقل نصف زمان‌هایي کـه حس و میل بـه سکس داشتید، خودتان برای برقراری رابطه با همسرتان پا پیش بگذارید.

 

نترسید

مردها و زن ها بـه یک اندازه از طرد شدن واهمه دارند. مردها بدشان نمی آید کـه هر از گاهی برای اینکارها همسرشان از آنها تقاضای کند و مطمئن باشید کـه مقاومتی نخواهند کرد. آرامش خاطر داشته باشید و اعتماد بـه نفستان را از دست ندهید.

 

ساده بگیرید

برای شروع عشق بازی زناشویی لازم نیست حتماً تلویزیون را روی کانال‌هاي سکسی ببرید. مطمئن کنید برای مردتان، یک نگاه خیره و یک بوسه دل چسب بیشتر عمل می کند؛ مخصوصا اگر بـه ندرت برای سکس پا پیش می گذارید.

 

با جریان پیش روید

فقط بخاطر این کـه شـما پا پیش گذاشته‌اید بـه این معنی نیست کـه خودتان باید کل رابطه را در دست گیرید. نخستین حرکت با شـما بوده تا مردتان بداند کـه بـه سکس علاقمند هستید. بعد دیگر باید بگذارید کـه طبیعت کار خودرا بکند.

از این مهارت جدید لذت ببرید

اگر هر از گاهی برای سکس با همسرتان پا پیش بگذارید، رفته رفته اعتماد بـه نفس جنسی شـما افزایش مییابد و بارقه‌اي نو بـه زندگی تان می دهد. یک رمز، یک حرکت یا اشاره خاص، یک موزیک خاص یا یک تکه لباس را بـه عنوان نشانه خود بـه او منتقل کنید.آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟

نقاط حساس در تحریک جنسی مردان

بیضه‌ها، بیخ آلت در بالای بیضه، سر آلت از مناطق بسیار حساس اندام جنسی هستند کـه تحریک آنها با دست زبان و بوسیدنشان خیلی موثر اسـت.

ناحیه باسن:

کفل و ناحیه مقعد مرد پایانه هاي حسی زیادی دارد. این ناحیه را نوازش کرده و مقعد وی را با انگشت ملایم تحریک کنید.

پشت:

شانه پشت و کمر او رابصورت گرد و با انگشت شصت ماساژ دهید. بعد مهره هاي کمر وی را از بالا تا پایین ببوسید.

لب ها:

فقط بـه بوسیدن لبها اکتفا نکنید بلکه آنها را مکیده و بخورید! نوک زبانتان را درون دهان شریک جنسی خود قرار دهید و آن را با ولع بمکید.

سر:

جهت تحریک جنسی مردان از نوازش سر و موهای شان بـه اسانی عبور نکنید. آنها بخصوص عبور انگشت از بین موها لذت می برند. رهاسازی هورمون اندورفین در اثر ماساژ پوست سرموجب لذت در آنها می شود.

پاها:

تعدادی از مردان عاشق تحریک پا بوده و از نوازش و بوسیدن پاهایشان لذت میبرند.

سینه ها:

خیلی از مردان بوسیله نوازش، نیشگون گرفتن، زبان زدن یا آهسته گاز گرفتن سینه شان بـه تحریک جنسی بالایی میرسند.

گردن:

بوسیدن ناحیه زیر فک تا پایین گردن فراموش نشود، این عمل در تحریک جنسی بسیاری ازمردان بسیار موثراست.

لاله گوش:

بوسیدن، زبان زدن، مکیدن و خوردن لاله گوش برای مرد لذت بخش اسـت.آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟

اشتباهاتی که نباید مرتکب شوید

مردها در قرن بیست و یکم هم هنوز نگران نحوه رابطه جنسی با همسرانشان هستند. آنها می ترسند کـه از طرف زنان بـه سلطه‌گری متهم شوند. بنابر این خیلی با احتیاط رفتار می کنند. زنان پندارهای قدیمی را باید کنار بگذارند و بـه صورت فعال با همسرانشان در رابطه زناشویی شرکت کنند. چـه کسی گفته اسـت کـه زنان میل جنسی کمتری دارند؟

آرایش غلیظ و بیشتر شما را در نگاه همسرتان جذاب‌ تر نشان می‌دهد

مردان شیفته زنان موقر و پاکیزه هستند. استفاده بیش از حد از لوازم آرایشی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات جنسی اسـت کـه باعث می شود در نهایت این جمله را از همسرتان بشنوید: «زیر این همه ی آرایش چرا پنهان شده‌اي؟». در واقع ذات مردان چنین اسـت کـه نوع طبیعی را بیشتر می‌پسندند.

مزه خوب آن‌ها را مجذوب خود خواهد کرد و برعکس زیاده‌روی آن‌ها را فراری خواهد داد. مردها بیشتر جذب زنانی میشوند کـه نشانه‌هاي سلامت و جوانی و باروری از خود نشان دهند. بجای این کـه نگران شکل کمر و باسن خود باشید، نگران سطح انرژی و شور و هیجانتان باشید و بـه او علاقه نشان دهید.

مردها همیشه برای عمل جنسی آماده هستند

این فکر ممکن اسـت برای یک جوان زیر بیست سال درست باشد ، ولی درباره مردها صحت ندارد. گرفتاری‌هاي شغلی و مشکلات گوناگون روزمره همه ی و بـه ویژه مردها را خسته و فرسوده میکند و از نیروی آن‌ها می‌کاهد. در نتیجه ممکن اسـت بی‌حوصله و بی‌رمق بنظر برسند، بنابر این فکر نکنید کـه اگر هم اکنون نشد، وقت هست!

سعی کنید هر وقت طرفین علاقه‌مند بودید، این رابطه را برقرار کنید و بـه بعد موکول نسازید. زن ها می پندارند کـه اگر مردی در برابر تمایل همسرش اظهار بی‌میلی کند، حتماً وی را دوست ندارد! در صورتیکه این پندار صحیح نیست.آیا زنان باید در رابطه جنسی پیش قدم شوند؟
بهتر است برای مردان نقش بازی کنید

یکیدیگر از اشتباهات جنسی زنان نقش بازی کردن اسـت. عده اي از زنان فکر میکنند نقش بازی کردن مردان را شیفته آنان می کند، اما بخاطر داشته باشید زیاده‌روی در اینکار شـما را فردی وابسته یا احمق جلوه خواهد داد. هیچ مردی نمی خواهد پرستار یک زن کودک صفت باشد.

مردان، زنان باهوش‌تر را جذاب‌تر مییابند. درصورت نیاز بـه وی اجازه دهید تا در کارهای پیچیده یا تعمیر سینک ظرف‌شویی بشما کمک کند، زیرا مردان دوست دارند مشکلات را حل و فصل نمایند؛ اما اگر می توانید خودتان مشکلی را حل کنید، بهتر اسـت دست بکار شوید.

مردان همـه چیز را میدانند

حرف زدن خیلی مستقیم در مورد رابطه جنسی، این کـه چـه دوست دارید و چـه دوست ندارید ممکن اسـت باعث شود احساس اسانی نداشته باشید، حتی با همسری کـه سال‌هاست با او زندگی میکنید. اما تنها راه برای رسیدن بـه یک رابطه جنسی رضایت‌بخش، همین اسـت.

تظاهر کنید به ارگاسم رسیده‌ اید

این حقیقت وجوددارد کـه برای زنان رسیدن بـه اوج لذت جنسی کار سهولت نیست. در واقع میانگین زمان ارگاسم زنان ۲۰ دقیقه اسـت و چـه کسی همیشه این همه ی وقت در اختیار دارد؟

درواقع از اشتباهات جنسی زنان این اسـت کـه فکر میکنند مجبورند برای اثبات مردانگی همسرشان ارضا شوند، اما مردان تظاهر دراین مورد رابه خوبی تشخیص می دهند. اگر مردی احساس کند در صمیمی‌ترین لحظات بـه او دروغ می گویید، درباره ارزش وجودی خود دچار تردید می شود؛ پس بـه وی نشان دهید کـه چـه زمانی شـما را تحریک می کند اما اگر ارضا نشدید یک پایان سینمایی را شبیه سازی نکنید.

 

همواره باید نگران رفتارهای تان حین رابطه جنسی باشید

شـما نگران این نباشید کـه در طول رابطه جنسی، اگر فلان کار را بکنید ، همسرتان درباره شـما چـه فکری می کند بلکه در عوض بـه فکر این باشید کـه بیشترین لذت را ببرید و بـه اوج برسید. دراین صورت حتماً همسر خودرا هم کاملا ارضا خواهید کرد. روی عمل زناشویی تمرکز کنید و از اول بخود وعده یک عشق‌بازی کامیاب را بدهید.

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما