زیباترین زن خلبان در جهان یک دختر افغانیست + عکس

زیباترین زن خلبان در جهان یک دختر افغانیست + عکس

زیباترین زن خلبان در جهان یک دختر افغانیست + عکس

به گزارش فراناز نیلوفر رحمانی دختر جوان و زیبا اهل افغانستانیست که توانسته عنوان زیباترین زن خلبان در جهان را از آن خود کند. او با سختیهای موجود برای زنان در افغانستان به این جایگاه رسیده هست. روزنامه عامه پسند بیلد در کشور آلمان در اقدامی تازه عکسهایی از یک زن خلبان افغان به نامنیلوفررحمانی منتشر کرده و از وی بعنوان خوشگل ترین خلبان زن جهان یاد کرده هست.زیباترین زن خلبان در جهان یک دختر افغانیست + عکس

 

او در نیروی هوایی افغانستان فعال هست و از پس از سقوط طالبان در این کشور شگفتی بزرگی هست.زیباترین زن خلبان در جهان یک دختر افغانیست + عکس

 

که یک زن در یگان نظامی و در سمت یک کاپیتان فعالیت نظامی می‌کند.وی نشان هاي مختلفی نیز به علت خدماتش دریافت کرده هست.زیباترین زن خلبان در جهان یک دختر افغانیست + عکس

نیلوفر رحمانی خلبان ۲۳ سالۀ جسور و شجاعی هست که در نیروی هوایی افغانستان خدمت می‌کند.وی تنها زن در افغانستان هست که در این حرفه مشغول به فعالیت هست.عکس هاي این زن شجاع و خوشگل را با هم می بینیم.

مطالب داغ هفته اخیر