متن صبح بخیر | زیباترین پیام های صبح بخیر (8)

متن صبح بخیر | زیباترین پیام های صبح بخیر (8)

متن صبح بخیر | زیباترین پیام های صبح بخیر (8)

 

سلام به روز و زیبایی🌺
سلام به آفتاب زندگی
سلام به دوستان عزیزم
امروزتان زیبا و
پر از رنگهای قشنگ
همین لحظه چهار چیـز براتون
آرزو میکنـم 💐
١-نگاه خدا
٢-سلامتی
٣-آرامش
٤-شــــادی🌺💫
صبح قشنگتون بخیر

***

زیباترین پیام های صبح بخیر

آن روزِ خوب، امروز است
کِیفش را نکنی، حَظّش را نبری
می رود…
گاهی اوقات روزهایِ خوب نمی آیند،
می روند…

صبحتون بخیر و شادی 😍

***

زیباترین پیام های صبح بخیر

خدای عزیـــــزم🌷🍃
مگر من جز تو که را دارم که وقتی دلم بگیرد، بیایم و با او درد و دل کنم و بشود آرامِ جــــــــــانم …🌷🍃

خدای من اگر تو بخشش نکنی؛ اگر از محبتت محرومم کنی چیزی نمی‌ماند برایم …

ای بهترینم… مرا هدایت کن؛🌷🍃
این بندۂ خطاکارت را هدایت کن که خطا نرود …
(راه کسانی که ايشان را نعمت داده‌ای، نه خشم گرفتگان بر آنها و نه گمراهان)
🌷🍃
خودم خوب می‌دانم گهگاهی پایِ ایمانم لنگ می‌زند، من خوب می‌دانم که چه عهدهایی را که با تو بسته‌ام و شکسته‌ام …
🌷🍃
اما خوب میدانی خدایِ خوبم که من لحظه لحظه تو را نفس میکشم.
خدایِ عزیزم مثل همیشه کنارم باش …🌷

 

***

زیباترین پیام های صبح بخیر

 

خدایا🙏
قلب دوستانم را
لبریزازمهربانی
وجودشان را🌷
سرشارازمهر
زندگیشان پرازمحبت و
دعاهایشان را مستجاب بگردان 🌷🍃
” امین”🙏

***

متن صبح بخیر | زیباترین پیام های صبح بخیر (8)

زیباترین پیام های صبح بخیر (8)

سه شنبه یازدهم تیر ماه
🌼سلام ڪه تڪرار شود،
🌿قطره قطرۀ ڪدورتهای
🌿جان را شستشو می دهد!
🌼باز هم سلام
🌿ڪه نام خداست
🌿مفهوم زندگیست
🌼بهانۀ شروع ارتباط!
🌿زیبایی حضور آدمی
🌿و نمایش احساس است!
صبحتون بخیر 🌼

***

زیباترین پیام های صبح بخیر

به بازی زندگی
احترام بگذار
شعربخوانیم بخندیم
وبه تمام
کائنات سلام ‌کنیم
سلام زندگی
سلام طراوت عشق
سلام دوستان صبح بخیر

***

متن صبح بخیر | زیباترین پیام های صبح بخیر (8)

زیباترین پیام های صبح بخیر

مهربانان🌻
امروزتان پرازانرژی مثبت
بدانیم که بزرگترین
دیوارمهربانی دلهای ماست
دراینروز🌴
مهربانی راهدیه دهیم
لبی راخندان
دلی راشادوغرق امیدکنیم🌻☘️

***

زیباترین پیام های صبح بخیر

الهی صبح را آفریدی
و ما را خلقتی
دوباره بخشیدی
خلقت دوباره ی تو
را در این صبح زیبا
شاکریم
الهی به امید و یاری تو🌺🍃

سلام✋
صبح بخیر

***

زیباترین پیام های صبح بخیر

🌸آرزو دارم
🍉عصرتون پراز زیبایی
🌸پراز آرامش
🍉پراز لبخند‌ از ته دل
🌸و پراز محبت باشه
🍉عصرتون
🌸سرشاراز عشق و شادی
🍉طعم زندگیتون شیرین

صبح زیباتون بخیر

زیباترین پیام های صبح بخیر عاشقانه

مطالب داغ هفته اخیر