جوک ۱۸+ : مطالب طنز و خنده دار خفن سری جدید 2024

جوک ۱۸+ : مطالب طنز و خنده دار خفن سری جدید 2024

جوک ۱۸+ : مطالب طنز و خنده دار خفن سری جدید 2024

جوک های 18+ خنده دار 2024 را در این پست از سایت فراناز گردآوری کرده ایم. با ما همراه باشید.

 

بابام بهم گفت:برو ببین خونه همسایه چه خبره که اینقد سروصدامیاد؟

من رفتمو و فهمیدم دخترهمسایه با دوست پسرش فرارکرده!

خجالت کشیدم به بابام بگم، گفتم: موتور همسایه رو دزدیدن!

بابام رفت تا به همسایه دلداری بده:گفت ای مرد برو خدا رو شکر کن که ازدستش خلاص شدی!

دیگه به دردت نمیخورد چند بار اونو با دوستای پسرت دیده بودمش که، چند نفری سوارش بودن.

هر دفعه پیش یکی بود. با خودم میگفتم اصلا دیگه توان راه رفتن داره؟بس که سوارش میشن!!

هر روز میخواستم بهت بگم ولی نمیخواستم توی مسائلت دخالت کنم ولی باور کن راه دوری نمیتونه بره من مطمئنم که پیش یکی از همین لات و لوتهای محله که بعد از اینکه ازش استفاده کرد و خسته شد میاره میندازدش جلوی در خونتون و فرار میکنه.
راستش خودمم یه بار سوارش شدم اما باهاش حال نکردم !!!

“پدر دختر درحال حاضر در c.c.u میباشد منم از همو موقع خونه نرفتم به نظر شما برم خونه کاریم ندارن؟ 🤔😂😂😂😆😆😆

مطالب طنز و خنده دار خفن سری جدید

 

پیر مردی با چهره‌ای قدسی و نورانی وارد یک مغازه طلا فروشی شد.
فروشنده با احترام از شیخ نورانی استقبال کرد.
پیرمرد گفت: من عمل صالح تو هستم…
مرد زرگر قهقهه‌ای زد و با تمسخر گفت: درست است که چهره‌ای نورانی دارید اما هرگز گمان نمی‌کنم عمل صالح چنین هیئتی داشته باشد.!!
در همین حین یک زوج جوان وارد مغازه شدند و سفارشی دادند.
مرد زرگر از آنها خواست که تا او حساب و کتاب می‌کند در مغازه بنشینند.
با کمال تعجب دید که خانم جوان رفت و در بغل شیخ نورانی نشست ، با تعجب از زن سوال کرد که چرا آنجا در بغل شیخ نشستی؟!!
خانم جوان با تعجب گفت کدام شیخ ؟حال شما خوب است!!؟ از چه سخن می گوئید؟ کسی اینجا نیست. و با اوقات تلخی گفت : بالاخره این قطعه طلا را به ما می دهی یاخیر؟
مرد طلا فروش با تعجب و خجالت طلای زوج جوان را به آنها داد و مبلغ را دریافت کرد. و زوج جوان مغازه را ترک کردند.
شیخ رو به زرگر کرد و گفت: غیر از تو کسی مرا نمی‌بیند و این فقط برای صالحین و خواص محقق می شود.
دوباره مرد و زن دیگری وارد شدند و همان قصه تکرار شد.
شیخ به زرگر گفت من چیزی از تو نمی‌خواهم . این دستمال را به صورتت بمال تا روزیت بیشتر شود .
زرگر با حالت قدسی و روحانی دستمال را گرفت و بو کرد و به صورت مالید و نقش بر زمین شد .
شیخ و دوستانش هرچه پول و طلا بود برداشتند و مغازه را جارو زدند…
بعد از ۴ سال شیخ روحانی با غل و زنجیر و اسکورت پلیس وارد مغازه شد.
افسر پلیس شرح ماجرا را از شیخ و زرگر سوال کرد و آنها به نوبت قصه را باز گفتند.
افسر پلیس گفت برای اطمینان باید دقیقا صحنه را تکرار کنید و شیخ دستمال را به زرگر داد و زرگر مالید و نقش بر زمین شد و این‌بار شیخ و پلیس و دوستان دوباره مغازه را جارو زدند.

نتیجه قصه:هر چهار سال انتخابات تکرار می شود 🤔😁

 

***

مشروب ﭼﯽ بنوشيم؟؟؟؟؟

-ﺍﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎبتان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ، يك ته شات ويسكي با يخ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
– ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺎﺯﺩ، آبجو تگري ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
– ﺍﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، شراب قرمز ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
– ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ، ودكا ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
– ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ساكي (مشروب برنج) ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
– ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، هر شب همراه غذا شراب سفيد ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
– ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ويسكي با ﻛﻠﻢ بخار پز ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
– ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ويسكي با آب ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
برای عزیزانتان به اشتراک بگذرایید

البته حرامه نخورید. ما که همون شربت معده میخوریم با ژلوفن خوب میشیم
فقط جهت اطلاع رسانی گفتم😄😂😆😂😆

 

***

 

دوممه چیست؟؟

بابا بقران جواب روباهه!!! 😝
به روباه گفتن شاهدت کیه گفت دوممه
سن و سالتون بحرانیه نگران افکارتونم 😏

 

***

 

به ترتیب، تعداد صفر و نام:

6 = میلیون 9 = میلیارد
12 = بیلیون 15 = بیلیارد
18 = تیریلیون 21 = تیریلیارد
24 = کوآدیریلیوم 27 = کادیلیارد
30 = سینکلیون 33 = سینکلیارد
36 = سیزیلیون 39 = سیزیلیارد
42 = سیتلیون 45 = سیتلیارد
48 = ویتلیون 51 = ویتلیارد
54 = تیفلیون 57 = تیفلیارد
60 = دیشلیون 63 = دیشلیارد

+ اینارو بدونیم بد نیست …
دیدی فردا بازم یکی از مسئولا پول گم کرد بدونیم حداقل چند تا صفر داشت :)))

مطالب طنز و خنده دار خفن سری جدید

 

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻳﻨﻢ
ﻋﻤﺮﻱ ﺍﺯﺧﺪﺍﺑﮕﻴﺮﻡ
ﺍﻳﻨﻘﺪﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ
یه زن دیگه بگیرم

ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﺖ ﺍ … ﺟﻨﺘﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ…😂😂😂😂

 

***

 

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻳﻨﻢ
ﻋﻤﺮﻱ ﺍﺯﺧﺪﺍﺑﮕﻴﺮﻡ
ﺍﻳﻨﻘﺪﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ
یه زن دیگه بگیرم

ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﺖ ﺍ … ﺟﻨﺘﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ…😂😂😂😂

 

***

 

دلم ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﻧﯿﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﮔﺎﺭﻭ ﺟﺎﻣﺪﺍﺩﯼ ☹️
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎﮎﮐﻦ ﻭ ﮔﭻ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ 😔

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮ ﺻﻒ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﻫﺎ 😓
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺼﺮ ﺷﺪﻥ ،😔
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺑﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﺎ 😞
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻌﻠﻢ 😔
ﺑﺮﺍﯼ ﻟﯿﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺸﺪﻥ 😢
ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ 😔
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﺣﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺶ 😣
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩن 😥

ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﺪﻩ 😏
ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍ ﺭﻭ ﻫﺰﺍﺭﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ 😊
ﻭﺍﻻ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ… 😑
ﻫﻤﺶ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ،ﺍﺳﺘﺮﺱ 😕
خاک تو سرت مدرسه 😐✋😂

مطالب طنز و خنده دار خفن سری جدید

 

وصیت نامه من

☆شب هفتم پیتزا مخصوص بدین

☆ازبوی گلاب بدم میاد، 😷قبرم راباعطرGucci بشورید…😌

☆دخترای فامیل اون ابروهای لامصب رولااقل تاشب هفتم برندارین 😾

★گریه بلندوجیغ ودادنکنین بدم میاد.فقط اهنگ بزارین مردم نم نم اشک بریزن……!!!!😢

☆روی سنگ قبرم اب و صابون برزید مردم بخورند زمین بخندم روحم شاد بشه.😆😆

★سرقبرم هم فاتحه بخونید الکی پیس پیس نکنید….والا😕

☆قهوه یانسکافه بدین.آخه قهوه خیلی دوست دارم.😋

☆ازین کیکایی که اسمش پای سیبه بدین باکلاسه.😎

★روی خرماهاپودرنارگیل نریزین،شکلش خز میشه…😝

-اینستاگرام منو پاک نکنین،گهگداری باهاش یه پست بدین بیاد بالا.جیگر رفیقام کباب بشه 😭

☆شایعه کنین قبل ازمرگش بهش الهام شده بود میمیره!!!! واسه کلاسش میگم.🙊

★هرکسی هم تو مراسم ختمم گفت:خدا بیامرزدش راحت شد،
بالبه ی سینی حلوا چنان بکوبين دهنش تا اونم راحت شه بیاد پیش من…..😜 والااااا جای من اظهارنظر میکنه….😁

با تشكر روح مرحوم

مطالب طنز و خنده دار خفن سری جدید

 

امروز تو ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩم ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻠﻴﻂ ﻫﺎﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ…😐

دوباره ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ : ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻠﻴﻂ …!

ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺷﺎﮐﻲ شد ﮔﻔﺖ: ﺁﻗﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮﻩ ؟ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻢ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ؟
ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻴﺸﺪ…😂
ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﻨﻪ ﮔﻔﺖ :
ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﻡ . ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻢ؟!؟ 😶😂

مطالب داغ هفته اخیر