عصبانیت شدید برخی زوجین در دعوا

عصبانیت شدید برخی زوجین در دعوا

عصبانیت شدید برخی زوجین در دعوا

 

برخی همسران هنگام دعوا و بحث در ارتباط بسیار خشمگین میشوند و نمیتوانند خود را بازرسی کنند.این افراد نکاتی را باد مطلوب قرار دهند. در میانه دعوا و جدال خیلی طبیعی هست که حس کنید به شدت عصبی شده‌اید اما اگر این حالت چندان رخداد بیفتد، پیشامد‌اي ناخوشایند برای شما و همسرتان رقم میخورد. تکرار این حملات شما را شرطی و گوش به زنگ میکند. شما همۀ وقت} حاضر دفاع در برابر حمله و پیوسته غرق در افکار استرس‌زای خودتان هستید.

 

بنابراین وقتی همسر شما میگوید «بیا گفتگو کنیم»، به طور اتوماتیک فکر میکنید جنگ دیگری در راه هست. سپس به گونه‌اي واکنش نشان می دهید که گویی به شما حمله شده هست. در نتیجه افکار منفی باطنی شما و بدن تحریک شده شما تصمیم میگیرد به جای خوبی، بدی را مورد مقایسه قرار دهد.

 

به گزارش فراناز شما اغلب بدترین چیزها را در مورد همسرتان می‌اندیشید. دیگر نمیتوانید هیچ نوع علامت مثبت در زندگی مشترکتان مشاهده نمایید. با گذشت زمان، چنین زوج‌هایي به رفتارهایی از همسرشان دقت می کنند که میتواند تاییدی بر فرضیات منفی انها باشد تا تکذیب و رد کردن انها.

 

اگر افکار باطنی شما احساسات منفی را به جای آرامش در شما برانگیزانند، شما در زمان حالت تدافعی به شدت عصبی خواهید شد. این احساسات منفی و بازخوردهای آن ها علامت‌هایي نظیر افزایش تپش قلب و ترشح آدرنالین و احساس شدید عصبانیت را در بدن تان به دنبال خواهد داشت بطوری که دیگر نمیتوانید خود را آرام کنید و موقعیت را با آرامش بررسی کنید. در برابر احساس می کنید افکار شما و احساستان اکثر مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
حقایقی درباره افزایش سایز آلت تناسلی
حقایقی درباره افزایش سایز آلت تناسلی
مشاهده بیشتر