اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

ابتدای هر رابطه عاطفی با اما و اگرهای زیادی همراه اسـت، هرکسی دوست دارد از ابتدای ورود بـه یک رابطه عشقی تکلیف خودرا بداند و این موارد تا مدت ها ذهن را درگیر می کند. این‌کـه از ابتدا بدانیم چـه مسیری رو بـه روی مان قرار گرفته اسـت کار سختی بنظر میرسد، بـه خودتان کمی زمان بدهید و وقتی شناخت بیشتری نسبت بطرف مقابل پیدا کردید موارد زیر را بررسی کنید.

 

رفتار زوج در شرایط استرس‌ آور

گاهی اوقات شرایطی برای‌مان پیش می آید کـه انگار آب داغ روی سرمان ریخته‌اند و شدیدا دچار استرس میشویم. این استرس ممکن اسـت کم‌اهمیت و کوچک باشد یا بر اثر حادثه‌ي بزرگ و مهمی ایجاد شده باشد کـه مستلزم واکنش فوری اسـت.

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

شرایط استرس‌آور هر چـه باشد، مهم این اسـت کـه شـما و طرف مقابل بـه کمک هم بیایید. باید از اقدامات عجولانه و واکنش‌هاي بسیار کُند و رخوت‌بار پرهیز کنید.

 

رفتار زوج در شرایط استرس‌ آور

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

برای نمونه، اگر شخصیت شـما طوری اسـت کـه در شرایط استرس‌آور زندگی نظارت اعصاب خودرا در دست ندارید و واکنش‌هاي عجولانه و تکانه‌اي از خود نشان می دهید، و طرف مقابل‌تان هم فرد خونسرد و متعادلی اسـت با کمک او خواهید توانست، بـه‌جای انجام اقداماتی از سر احساسات خام و نتیجه‌گیری‌هاي ناپخته، تصمیمات درستی بگیرید.

 

نوع تفکر

شـما و همسر/ نامزدتان هردو بالغ و خودکفا هستید، و قدرت تصمیم گیری دارید. هر کدام طرز فکر، سلیقه، نظر و دیدگاه خودرا دارید. این دیدگاه‌ها ممکن اسـت مشابه یا کاملا متفاوت باشند. مهم این اسـت کـه درک کنید کـه افکار و احساسات نامزد/همسر شـما کپی برابر اصل نظرات شـما نیستند.

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

بنابر این، هیچ‌گاه بـه‌جای او تصمیم نگیرید. مثلاً در رستوران یا کافی‌شاپ، از جانب طرف مقابل چیزی را سفارش ندهید، بلکه غذا یا نوشیدنی موردنظر خودرا سفارش بدهید و از او هم بپرسید کـه چـه چیزی میخورد. این نکته را در سایر تصمیمات زندگی مشترک‌تان هم بـه‌کار ببرید تا رابطه‌ي هماهنگ و بادوامی داشته باشید.

 

طرز بیان تقاضای‌ ها

این نکته بـه‌نوعی کامل‌کننده‌ي نکته‌ي قبلی‌ اسـت. انتظار نداشته باشید کـه طرف مقابل‌تان قدرت ذهن‌خوانی داشته باشد و بداند کـه در فکرتان چـه می‌گذرد. رُک و صادقانه تقاضای خودتان را مطرح کنید و احساسات، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایتان رابا او درمیان بگذارید.

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

برای نمونه، اگر میخواهید وی را در آغوش بگیرید خیلی آسان بـه او بگویید: «عزیزم بیا بغلم»؛ منتظر این نمانید کـه او ذهن و خواسته‌ي شـما را حدس بزند، اما یادتان باشد کـه شـما فقط مسئول بیان تقاضای خود هستید. طرف مقابل‌تان هم می تواند بـه‌نوبه‌ي خود درخواستش رابا توجه بـه تمایلات و نیازهایش ابراز کند.

 

حریم شخصی

در ابتدای رابطه‌ها دو طرف دوست دارند وقت زیادی با هم بگذرانند، بـه‌حدی کـه پس از چندی بـه دام روزمرگی می‌افتند. اگر این اتفاق بیفتد، هر دوی شـما در تله‌ي روزمرگی اسیر خواهید بود. بنابر این باید بطرف مقابل اجازه بدهید وقت‌هایي رابه خودش اختصاص دهد ودر این میان نقطه اتصالاتی برای برقراری ارتباط با هم تدارک ببینید.

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

در هفته یکی دو روز رابه اتفاق هم بـه انجام کارهای مفرح و جالب اختصاص دهید. دانشمندان بـه این نتیجه رسیده‌اند کـه خاطرات خوشی کـه با نامزد/همسرتان می‌سازید بشما کمک میکند تا رابطه‌ي بادوام و نیرومندی داشته باشید.

 

اهداف و برنامه‌ های زندگی

اهداف، آرزوها و برنامه‌هایي کـه برای زندگی دارید، الزاماً نباید شبیه هم باشند. اما اگر تعریف نامزد/همسر شـما از موفقیت با تعریف شـما تا حدودی برابر باشد، خیلی خوب خواهد بود.

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

مثلاً اگر هدف شـما این اسـت کـه تا ۴۰ سالگی مسیر شغلی و تحصیلی خودرا پیگیری کنید و بچه‌دار شدن فعلاً در برنامه‌تان نیست، اما نامزد/همسر شـما می خواهد هرچه زودتر بچه‌دار شود، طبیعتا باید منتظر مشاجرات و بحث‌هاي زیادی در زندگیِ خانوادگی‌تان باشید. بـه‌همین‌خاطر باید از همان اول اولویت‌هاي زندگی و برنامه‌هاي آتی خودرا با هم درمیان بگذارید.

 

روابط زوجین با دوستان

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

دوستان بخش مهمی از زندگی مـا هستند و نادیده‌گرفتن آن ها کار شایسته‌اي نیست. بـه‌همین‌خاطر اسـت کـه وقتی شریک زندگی شـما واقعا شـما را دوست داشته باشد، حتی اگر از ریخت دوستان‌تان هم خوشش نیاید، بـه آن ها احترام میگذارد. این نوع رفتار نشانه‌ي بلوغ و احترام و علاقه بطرف مقابل اسـت.

 

روابط زوجین با خانواده‌ ها

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

خانواده‌ي همسر/نامزد از دوستان هم مهم‌تر اسـت. بـه‌همین‌خاطر داشتن رابطه‌ي خوب با والدین همسر/نامزد کلید داشتن رابطه‌ي ماندگار و شیرین اسـت. اگر شـما دائما بر سر پدر و مادر طرف مقابل‌تان بگومگو دارید، و از ریخت انها هم خوش‌تان نمی آید، باید بدانید رابطه‌تان با فرزند انها، یعنی شریک زندگیتان، نیز همین‌طور خواهد بود.

 

بگو مگوهای سالم

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

باید بدانید کـه دعوا، مشاجره و بحث میتوانند بخشی از یک رابطه‌ي سالم باشند. اگر بـه این خیال هستید کـه با همسر آینده‌ي خود بـه‌هیچ‌وجه بحث نکنید، باید بدانید کـه با داشتن این طرز فکر نادرست در نخستین دعوا همه ی چیز بین شـما و او تمام خواهد شد. بـه‌جای این‌کـه خیال کنید نباید بحث کرد، سعی کنید راهبردهای مفیدی را برای حل اختلاف پیدا کنید و هر وقت بحثی درگرفت، از آن ها استفاده کنید.

 

جشن گرفتن موفقیت‌ ها

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

 

هیچ‌چیز بدتر از این نیست کـه شریک زندگی آدم موفقیت‌هاي هرچند کوچک وی را نادیده بگیرد یا وی را تحقیر و مسخره کند. زوج‌هاي شاد و خوشبخت موفقیت‌هاي یک دیگر را موفقیت‌هاي خود می دانند و هم دیگر را برای رسیدن بـه اهداف جدید تشویق میکنند.

 

نادیده‌ گرفتن خود و خواسته‌ ها

این‌کـه در برخی جاها از خواسته‌ي خود بگذرید، خیلی هم عالی اسـت، اما یادتان نرود کـه زندگی خود و علایق‌تان را وجه‌المصالحه قرار ندهید. اگر در برخی چیزهای کوچک حق رابه طرف‌تان ندهید «و بر عکس»، در رابطه‌ي خود شاهد دعواها و بحث‌هاي ناسالم زیادی خواهید بودو در آخر هم همه ی‌چیز بین شـما تمام خواهد شد.

 

راز موفقیت زوجین خوشبخت چیست؟

افراد تعاریف مختلفی از عشق و رابطه دارند. اما حداقل ۲ نوع رابطه وجوددارد کـه در آن ها اکثر تصورات‌مان از عشق تحقق می یابد:

نوع ۱:‌ اتحاد کامل

نوع ۲: سفر عشق

 

در نوع اول، دو طرف خودرا مکمل هم و بـه‌اصطلاح نیمه‌ي گم شده‌ي هم می بینند. انها شاید فکر کنند کـه اصلا برای هم ساخته شده‌اند. اما در نوع دوم، زوجین بـه‌جای مشخص کردن شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان بـه رویدادها و تجربیاتی می‌نگرند کـه دست در دست هم، با هم پشت سر گذاشته‌اند.

 اصول یک رابطه سالم عاطفی و عاشقانه و راهکارهایی برای حفظ آن

از این‌ روست کـه دانشمندان میگویند، زوجینی کـه عشق و رابطه‌شان از نوع دوم اسـت، شانس بیشتری برای داشتن روابط بادوام‌تر و هماهنگ‌تر خواهند داشت، چراکه برای دشواری‌هاي زندگی مشترک آماده هستند و انتظار ندارند شریک زندگی‌شان ایده‌آل باشد.

 

مواردی که نشان می دهند رابطه عاشقانه شما می تواند یک عمر دوام داشته باشد

تمام کسانی کـه ازدواج می کنند هیچگاه پیش بینی نمیکنند کـه رابطه عاشقانه شان ممکن اسـت بـه طلاق منجر شود. اگر چنین فکر می‌کردند خانه اي نمی خریدند و جهیزیه نمی چیدند. با این حال آمار طلاق بـه شکل تاسف باری در حال افزایش اسـت و این در سراسر دنیاوجود دارد اما نگران نباشید و نیمه پر لیوان را ببینید. شاید شـما جزء آن دسته از افرادی باشید کـه رابطه عاشقانه تان تا آخر عمر دوام داشته باشد.

 

انجام کارهای کوچک

بـه یاد بیاورید در شروع رابطه عاشقانه تان برای شریک خود چـه میکردید؟ آیا نامش را در گوشه و کنار دفترچه یادداشت خود می‌نوشتید؟ آیا علاقه داشتید مدام برایش هدایای ریز و درشت بخرید؟ ممکن اسـت مدتی از رابطه شـما گذشته باشد و اکنون این احساسات کمی فروکش کرده باشند اما اگر هنوز هم گاهی چنین کارهایی انجام می دهید این نشانه خوبیست.

 

کیمبرلی هرشنسون کـه یک روان درمانگر و مشاور زوجهاست میگوید: اگر عده اي از رفتارهای دوران دوستی تان را هنوز هم انجام می دهید یعنی رابطه درستی دارید. این کارها می تواند ارسال یک پیامک در طول روز و یا بوسیدن یک دیگر هنگام ترک خانه باشد. شـما با اینکار بـه یک دیگر می‌گویید کـه نمی‌توانید برای دیدن هم صبر کنید. این نشانه بزرگی برای یک رابطه خوب محسوب میشود.

 

قرار های عاشقانه

زندگی برای عده اي از زوج ها می تواند بسیار سخت باشد اگر مدیریت خانه و کارهای روزمره و هم چنین نگه‌داری از بچه ها را بر عهده داشته باشند. علاوه بر این ها کار در خارج از منزل هم می تواند مسئولیت زوج ها را بیشتر کرده و کمتر وقت آزاد برای یک دیگر داشته باشند اما اگر با همه ی این اوصاف بازهم زمانی را برای خود و همسرتان اختصاص دهید می تواند بـه تحکیم پیوندتان کمک بسزائی کند.

 

یکی از راه هاي پیشنهادی این اسـت کـه میز شام را بچینید و آن رابا شمع و گل تزئین کنید. یک شب در هفته را میتوانید بـه شب عاشقانه خود اختصاص دهید. اینکار می تواند شـما رابه هم نزدیک تر کند. حتی میتوانید اگر امکانش را دارید یک شب را دو نفره بیرون از خانه بگذرانید. شاید دراین صورت رابطه فیزیکی شـما تبدیل بـه رابطه کلامی شود اما مهم این اسـت کـه زمانی را برای خلوت دو نفره خود صرف نمایید.

 

وقت گذراندن با یکدیگر

تعداد زیادی از روابط در ابتدا فوق العاده هستند و بسیار گرم و هیجان انگیز و پر شور پیش میروند اما هر زوجی باید پس از عبور از مرحله ماه عسل با مشکلات مقابله کند.

 

تعداد زیادی از شادی ها بطور طبیعی و بـه مرور زمان کمرنگ می‌شوند اما یک زوج موفق باید با آن مبارزه کرده و لذت هاي روزانه اي برای خود دست و پا کنند. اگر شریک زندگی خودرا دوست دارید بـه دنبال راهکارهایی باشید کـه با یک دیگر وقت بگذرانید. می‌توانید وعده هاي غذایی رابا هم میل کنید و یا با هم بـه خرید بروید. تماشای سریال هم راهی مفید برای وقت گذراندن با یک دیگر اسـت.

 

سازش کردن

توانایی سازش و مصالحه برای موفقیت در تعداد زیادی از جنبه هاي زندگی یک رکن اساسی محسوب میشود. این‌کـه با همکاران تان همکاری می‌کنید و با دوستان خود کنار می‌آیید می تواند بـه رشد و تحکیم رابطه عاشقانه تان نیز کمک کند. یک رابطه طولانی مدت نیاز بـه افراد انعطاف پذیر دارد تا برای خاطرجمعی از خوشبختی خود گاهی گذشت کنند.

 

اگر شـما و شریک زندگی تان همیشه در مشکلات بـه دنبال راه حلی مناسب می‌گردید، این نشان می‌دهد کـه شـما یک زوج خوشبخت هستید. این مسئله می تواند در انتخاب یک فیلم نمود پیدا کند و یا حتی تصمیم گیری برای مهاجرت بـه یک شهر یا کشور دیگر باشد. در هر صورت اگر در تصمیم گیری با شریک خود هردو انعطاف بـه خرج می دهید و با هم سازش می‌کنید یعنی رابطه عاشقانه تان در مسیر درستی قرار دارد.

 

غلبه بر مصیبت

لحظات غم انگیز در زندگی هر شخصی اجتناب ناپذیر اسـت. از دست دادن یکی از عزیزان، اخراج شدن از محل کار و یا هر آسیب روحی دیگری ممکن اسـت برای افراد پیش آید اما اگر شریک زندگی شـما همراهتان باشد میتوان تمام سختی ها را پشت سر گذاشت و بـه او تکیه کرد.

 

غلبه بر مصیبت یک توافق دو طرفه اسـت. کسی باید باشد کـه بشما کمک کند اگر خودتان قادر نیستید بـه تنهایی از پس مشکلات برآیید. اینکار رابطه شـما را محکم تر می کند و توانایی اداره مشکلات زندگی را در شـما افزایش میدهد. در نتیجه رابطه شـما عمر طولانی تری خواهد داشت.

 

جنگ نرم

تعارض یک رویداد طبیعی اسـت و بین هر انسانی از جمله والدین و فرزندان، خواهر و برادر و پارتنر عشقی بـه وجود می آید. اگر بتوانید در مدت زمانی طولانی با دیگران بـه توافق برسید، شانس این را دارید کـه عمر رابطه تان طولانی شود. اگر می خواهید با دیگران بجنگید سعی کنید مبارزه اي عادلانه داشته باشید.

 

راز جلوگیری از درگیری هاي شدید و طوفانی، فقط و فقط عدالت اسـت. این نشانه اي از احترام گذاشتن بـه دیگران اسـت و می تواند بـه مناظره اي سازنده تبدیل شود. هم چنین بین دو نفر صمیمیت عاطفی بیشتری ایجاد می کند. بنابر این اگر شـما هنگام بروز اختلاف از نظارت خارج می‌شوید، مدیریت ضعیفی در حل اختلاف دارید و بهتر اسـت رفتارتان را اصلاح کنید.

 

یکدیگر را برای رشد تشویق کنید

همه ی افراد در طول زمان بـه نوعی رشد و تغییر می کنند. این بدان معناست کـه همسر شـما تغییر می کند و مهم اسـت کـه شـما دراین راه وی را تشویق نمایید. نباید همسر خودرا محدود کنید تا با نیازهای خودتان منطبق باشد. بنابر این خاطرجمعی حاصل کنید کـه فضای لازم برای رشد و پیشرفت طرف مقابل تان را فراهم می‌کنید.

 

دوست داشتن کسی برای مدت زمان طولانی بـه معنای کمک بـه پیشرفت و خوشحال کردن اوست. این باعث می‌شود کـه رابطه تان در عین گذر عمر پویاتر شود و احساس سالخوردگی بـه طرفین دست ندهد. اگر شریک زندگی تان بجای تهدید کردن شـما را تشویق می کند این نشانه خوبی برای ادامه زندگی با اوست.

 

کنجکاوی درباره یکدیگر

آیا شریک زندگی شـما وقتی بـه خانه میرسد شـما را سوال پیچ می کند و می خواهد پاسخ دقیقی بشنود؟ آیا انها را صادقانه از شـما می پرسد؟

 

اگر چنین اسـت این نشانه خوبیست کـه در مورد شـما کنجکاو اسـت. این کنجکاوی، تمایل و میزان اهمیت دادن او بشما را نشان می‌دهد. عده اي از زوج ها از این کنجکاوی تعجب کرده و واکنش منفی نشان میدهند اما همیشه کنجکاوی بد نیست بـه شرطی کـه شک و بد دلی در آن سهیم نباشد. کنجکاوی همیشه بـه معنای دخالت کردن و محدود کردن نیست.

 

 رابطه را در اولویت قرار دهید

حفظ رابطه بلند مدت انرژی خاصی از هردو طرف می طلبد. این بـه این معنی اسـت کـه زمان کافی برای یک دیگر اختصاص دهید تا خاطرجمعی حاصل شود کـه رابطه برای هردو شـما کار می کند. اگر شریک شـما همواره رابطه تان را در اولویت امور قرار می‌دهد یعنی شانس تداوم رابطه تان بسیار زیاد اسـت.

 

انتقاد سازنده داشته باشید

آیا تا بحال از شـما خواسته اند کـه عادت هاي خودرا تغییر دهید؟ یا عده اي از رفتارهای ناپسندتان را کنار بگذارید؟ در هر صورت افراد در روابط طولانی مدت نمیتوانند هر چیزی را نادیده بگیرند. بـه گفته روان دکتر مارک زولا در رابطه شاد و سالم گهگاهی نقد کردن هم وجوددارد.

 

هر چند این انتقاد باید بـه دور از ناسزاگویی و ناامید کنندگی باشد. افرادی کـه قصد تخریب مـا را ندارند ممکن اسـت بـه سادگی از مـا بخواهند کـه خودرا تغییر دهیم. این نوع انتقاد می تواند سازنده باشد و بـه تحکیم رابطه کمک کند. نباید بـه آن با دید تحقیر و سرزنش نگاه کرد.

 

 به نظرات یکدیگر احترام بگذارید

دریک رابطه بسیار مهم اسـت کـه شریک زندگی شـما بـه نظرات شـما گوش دهد و بـه انها احترام بگذارد حتی اگر در نهایت تصمیمی کـه می‌گیرد با نظر شـما مخالف باشد اما این گوش دادن می تواند نشانه خوبی بـه شمار برود.

 

رمز موفقیت یک رابطه این اسـت کـه هردو طرف بـه نظرات یک دیگر گوش فرا دهند و برای تصمیمات هم ارزش قائل شوند. بنابر این تا زمانی کـه شـما و شریک زندگی تان در مورد همه ی امور نظرات تان را بررسی میکنید، رابطه تان طوفانی نخواهد شد.

 

رعایت ادب در رابطه عاشقانه

در رابطه عاشقانه خود هیچگاه قدرت ادب را دستکم نگیرید. با گفتن کلماتی مثل لطفا، شـما و سپاسگذارم رابطه دلپذیرتری خواهید داشت. تحقیقات نشان داده اسـت کـه این مسئله علیرغم ساده بودنش بـه طرز محسوسی در دوام یک رابطه عاشقانه تاثیر گذار اسـت. اختلافات نباید با کلمات رکیک آلوده شوند و قدردانی و مهربانی بـه یک دیگر کلید موفقیت روابط طولانی مدت اسـت.

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
پیوند صورت سگ به این مرد!!! + عکس
پیوند صورت سگ به این مرد!!! + عکس
مشاهده بیشتر