عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

از شکست خوردن نترس. از تلاش نکردن بترس ….

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

اگر با خودت دوست شوی، دیگر هرگز تنها نخواهی بود …

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

زندگی صبر کردن برای گذر طوفان نیست، زندگی رقصیدن در باران است.

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

کسی را که دنیا او را زیبا میپندارد انتخاب نکن.
کسی را انتخاب کن که دنیای تو را زیبا کند …

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

زندگی زیباست

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

از چیزهای کوچک زندگی ات لذت ببر
یک روز به عقب نگاه میکنی و میبینی که آنها همان چیزهای بزرگ و مهم بوده اند ….

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

از روی ظاهر دیگران درباره ی آنها قضاوت نکن، قلبی ثروتمند ممکن است زیر لباسی مندرس نهفته باشد.

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

بخاطر بزرگ شدن از بازی کردن دست نمیکشیم، چون از بازی کردن دست میکشیم بزرگ میشویم.

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

عمیق فکر کن
آرام صحبت کن
زیاد دوست داشته باش
تا میتوانی بخند
به سختی کار کن
به سادگی ببخش
و مهربان باش ….

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

زندگی درباره ی لحظه هایی نیست که نفس میکشی، درباره ی لحظه هایی است که نفست را میگیرند

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

پو پرسید : امروز چه روزیه؟
پیگلت گفت : امروزه!
پو گفت : آره همون روز مورد علاقمه!

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

ما مثل چای کیسه ای هستیم
قدرت واقعی ما وقتی معلوم میشود که در آب داغ قرار گرفته باشیم.

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

وقتی ۵ سالم بود مادرم همیشه میگفت که شادی کلید زندگی است. وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسیدند که وقتی بزرگ شدم میخواهم چه کاره شوم؟ من گفتم “شاد” و آنها گفتند که من مفهوم سوال را نفهمیده ام. من به آنها گفتم شما مفهوم زندگی را متوجه نشده اید!سایت سرگرمی فرا ناز

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

عکس نوشته های زیبا به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی سایت فراناز

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه به زبان انگلیسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

تصاویر متن دار انگلیسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

english photos posts

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

 

تهیه و تنظیم : سایت سرگرمی فراناز

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما