عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

دراین قسمت یک مجموعه دیگر از عکس نوشته های خاص و عکسهای عاشقانه زیبا را جمع آوری کرده ایم، بـه همراه این عکسهای بهترین شعرهای نو عاشقانه و احساسی را نیز بـه اشتراک میگذاریم. شـما می‌توانید دربخش کافه عکس مـا، انواع عکسهای عاشقانه، غمگین، ترانه نوشت ها، دیالوگ نوشت ها و عکسهای مناسبتی را تماشا کنید، در ادامه با مـا همراه باشید.

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکسهای عاشقانه ،عکس عاشقانه متن دار

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

بس کـه لبریزم از تـو

می‌خواهم بدوم در بین صحراها

سر بکوبم بـه سنگ کوهستان

تن بکوبم بـه موج دریاها

مـن بـه اتمام دگر نیندیشم

کـه همین دوست داشتن زیباست

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

شعرهای نو عاشقانه 2019 ،اشعار عاشقانه نو

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

چقدر می تواني خوشبخت باشی

وقتی کـه میدانی

کسی هست کـه تـو را

با همه ی ي انچه کـه هستی

دوست می دارد

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه دونفری 2019

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

او

مسافری بود کـه بـه دوردست پرید

و مـن آن چمدان

کـه در فرودگاه جا ماند

حالا

بین مقیمان دست بـه دست می‌شوم

بی آنکه کسی رمز مرا بداند

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته خاص عاشقانه به همراه متن

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

کمى نخند

کمى دور شو

کمى بد باش

کـه هر چـه مى کشم از دست مهربانى توست

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

چشم ها کـه دروغ نمی گویند

روبرویم بنشین

زل بزن در چشم هایم

پل بزن بـه قلبم

جز خودت ، در آن

چـه خواهی دید؟

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

حتی وقتی نشسته اي

طوفان در

آرامش اندام هایت پیداست

افشین یداللهی

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

دستانت ابرهای بهاری‌اند

اگر دستهایت نبود

جهان از تشنگی می‌مرد

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

در بین این همه ی هیاهو

تـو

آن آرامشى باش

کـه یک‌باره نازل میشود

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

صدا کن مرا

صدای تـو خوب اسـت

صدای تـو سبزینه آن گیاه عجیبی اسـت

کـه در انتهای صمیمیت حزن میروید

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

در ابعاد این عصر خاموش

مـن از طعم تصنیف درمتن

ادراک یک کوچه تنهاترم

بیا تابرایت بگویم چـه اندازه تنهایی مـن بزرگ اسـت

و تنهایی مـن شبیخون حجم ترا پیش‌بینی نمی کرد

و خاصیت عشق این اسـت

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

روزش مهم نیست

همه ی چیز بـه خنده ى اول صبحت بستگى دارد

کافیست بخندى،

تا تمام روز را در آسمان قدم بزنم

امتحان کن

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته های خاص پروفایل

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

مـن با تـو مینویسم و میخوانم

مـن با تـو راه میروم و حرف می زنم

وز شوق این محال

کـه دستم بـه دست توست

مـن،جای راه رفتن

پرواز میکنم

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

عکس نوشته هاي عاشقانه خاص 2019 + اشعار نو عاشقانه 

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

مگذار دیگران نام تـو را بدانند

همین زلال بی‌کران چشمانت

برای پچ پچ هزار ساله آنان کافی‌ ست

عکس نوشته های خاص عاشقانه پروفایل 2019 و متن عاشقانه

امشب

بـه خوابم بیا

قول می دهم

صبح کـه بیدار می شوي

آسمان بـه زمین نیامده باشد

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما