عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

بزرگترین فانوس دریایی جهان را در ادامه مشاهده می کنید. فانوس دریایی یکی از مهمترین علائم برای راهنمایی کشتی های مسافربری و بارکش در زمان های قدیم بوده است. فانوس دریایی امروزه دیگر در دریاها ساخته نمی شود چون با پیشرفت علم دریانوردی و نصب دستگاه های مسیریاب پیشرفته روی کشتی ها دیگر ملوانان از فانوس دریایی بی نیاز گشته اند. به گزارش فراناز گرچه دیگر فانوس های دریایی کاربرد سابق را ندارند اما هنوز هم بسیاری از ملوان های دنیا با دیدن این فانوس های دریایی در اقیانوس دلگرمی دریافت می کنند.

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

عکس های دیدنی فانوس دریایی در آب های بی کران اقیانوس

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما