فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

اگر می خواهید بدانید همسر آینده شما بهتر است متولد چه ماهی باشد این مطلب برای شما مفید خواهد بود. کیهان میتوانند بـه ما کمک کنند کـه سرنوشتمان رابا متولدین چه ماهی گره بزنیم. ما دراین قسمت از سایت فراناز مقاله اي در مورد فال ازدواج شـما با متولدین هر ماهی را منتشر کرده ایم کـه شـما را قبل از تصمیم گیری هاي‌ مهم زندگی‌تان کمک کنیم.

 

همسر آینده شما متولد چه ماهی است؟

طالع بینی بـه هر صورتی کـه باشد جذابیت ویژه اي برای جوانان دارد اما یکی از جذاب ترین طالع بینی ها برای جوانان بـه خصوص تازه عروس و داماد ها طالع بینی ازدواج اسـت. شاید باورتان نشود ولی هنوز کـه هنوزه فال و طالع بینی در قرن 21 هم طرفداران زیادی دارد و اکثر مردم بسیار پیگیر فال هاي‌ روزانه و سرنوشت خود در روزهای پیشروی خود هستند.

 

فال ازدواج متولدین فروردین با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. فروردین با فروردین : «نیکو» این نوع ازدواج خوب اسـت و زوجین با یک دیگر سازش دارند و بـه مشکلات هم واقع بین هستند و از صفات مثبت یک دیگر آگاهی دارند.

 

2. فروردین با اردیبهشت:«متوسط» این نوع ازدواج در رده متوسط قرار دارد و زیاد پیشنهاد نمی‌شود و زوجین ویژگی هاي‌ مشترکی مانند میل بـه حاکمیت و خودخواهی دارند.

 

3. فروردین با خرداد :«بد » اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر اسـت بدانید ازدواج با متولدین خرداد ماه برایتان بد اسـت زیرا این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.

 

4. فروردین با تیر :« متوسط » ازدواج با متولدین تیر ماه بـه علت ویژگی برون گرایی ؛ ایده آلیست امکان مشکل وجوددارد.

 

5. فروردین با مرداد :«خوب » ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین مرداد ماه پیوند موفقی خواهد بود زیرا هماهنگی وجوددارد.

 

6. فروردین با شهریور :« بد » ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین شهریورماه بد اسـت زیرا یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب اسـت.

 

7. فروردین با مهر :« بسیار خوب » متولدین فروردین و مهر ویژگی هاي‌ مثبت مشترکی با یک دیگر دارند و افرادی منصف و معتقد بـه تساوی حقوق زن و مرد هستند.

 

8. فروردین با آبان :« بد » اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر اسـت بدانید ازدواج با متولدین آبان ماه برایتان بد اسـت زیرا هردو زوج دراین ماه آزادیخواه ،سلطه گر ،خواهان تنهایی و درون گرا هستند.

 

9. فروردین با آذر :« عالی » این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در ان کم ترین اختلاف و هیاهو را دارند .

 

10. فروردین با دی :«بد » متولدین این دو ماه با یک دیگر تفاهم چندانی ندارند مرموز و محافظه کار هستند.

 

11. فروردین با بهمن :« بد » ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین بهمن ماه پیوند موفقی نخواهد بود زیرا زوجین سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یک دیگر را ندارند.

 

12. فروردین با اسفند :« متوسط » پیوند متولدین فروردین ماه و اسفند ماهی ها متوسط اسـت و ممکن اسـت با مشکل مواجه باشد و یا ممکن اسـت پیوند خوبی باشد.

 

فال ازدواج متولدین اردیبهشت با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. اردیبهشت با فروردین :«متوسط » ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین فروردین ممکن اسـت مشکلات قابل حل شدن داشته باشد.

 

2. اردیبهشت با اردیبهشت :« متوسط » متولدین این ماه ها نسبتا خودرای و لجباز هستند و ممکن در ازدواج دچپار مشکل شوند.

 

3. اردیبهشت با خرداد :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و زوجین متولد این ماه ها بسیار تیزهوش ؛ کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند.

 

4. اردیبهشت با تیر :« بسیار خوب » این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در ان کم ترین اختلاف را دارند و بسیار خانواده دوست خونگرم هستند و پیوندی محکم و استوار با یک دیگر دارند.

 

5. اردیبهشت با مرداد :« بسیار خوب » ازدواج متولدین اردیبهشت ماه و متولدین مرداد پیوند موفقی خواهد بود زیرا هردو زوجین عاشق پیشه ؛ با صداقت ،وفادار بـه یک دیگر هستند و پیوندی مملو از آرامش دارند.

 

6. اردیبهشت با شهریور :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها بدون مشکل اسـت و یکی از زوجین جوانمرد ؛ باسخاوت ،مددکار اسـت.

 

7. اردیبهشت با مهر :« متوسط » ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین متوسط اسـت و زوجین دارای ویژگی هایي مانند اهل اعتدال معاشرتی ،خونسرد و کمی حسود هستند.

 

8. اردیبهشت با آبان :« خوب » ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آبان نیکوست و ویژگی هاي‌ این ازدواج آرمانگرایی، بلندپروازی همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاریست.

 

9. اردیبهشت با آذر :« متوسط » ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آذر تا حدودی خوب اسـت اما ممکن اسـت این زوجین با یک دیگر نا سازگار باشند . از دیگر ویژگی هاي‌ ان ها جسور بودن ؛ بی پروایی، نیازمند بـه آزادی اسـت.

 

10. اردیبهشت با دی :« بسیار خوب » ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین دی پیوند موفقی اسـت زیرا این افراد با ثبات ؛ راز نگه دار هستندو پیوندی مستحکم و پابرجایی با یک دیگر دارند.

 

11. اردیبهشت با بهمن :« بد » ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین بهمن بد اسـت زیرا ویژگی این زوجین با یک دیگر تفاوت دارد و هردو ان ها کنجکاو، آزادیخواه و آرمانگرا هستند.

 

12. اردیبهشت با اسفند :« خوب » ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین اسفند خوب اسـت و این افراد ؛ تودار و بسیار محتاط و با یک دیگر سازگاری را دارند.

 

فال ازدواج متولدین خرداد با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. خرداد با فروردین :« بد » اگر خردادی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر اسـت بدانید ازدواج با متولدین فروردین ماه برایتان بد اسـت زیرا ان ها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم هستند.

 

2. خرداد با اردیبهشت :« متوسط » ازدواج متولدین خردادو متولدین اردیبهشت از نوع متوسط اسـت اما این زوجین با یک دیگر زیاد سازگار نیستند وافرادی تیزهوش ،کنجکاو ؛ تنوع طلب هستند.

 

3. خرداد با خرداد :« خوب » ازدواج متولدین خرداد با یک دیگر خوب اسـت زیرا هردو ان ها مشورت پذیر ،با استدلال ،توانا در برطرف کردن مشکلات هستند.

 

4. خرداد با تیر :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و زوجین متولد این ماه ها با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می‌توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.

 

5. خرداد با مرداد :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها موفق اسـت و ان ها میتوانند زوجی جذاب و اجتماعی برای یک دیگر باشند و صفات مشترک فراوان با هم دارند.

 

6. خرداد با شهریور :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد

 

7. خرداد با مهر :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اسـت و زوجین متولد این ماه ها خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند.

 

8. خرداد با آبان :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و زوجین متولد این ماه ها برای رسیدن بـه خوشبختی باید یک دیگر راتحمل کنند.

 

9. خرداد با آذر :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اسـت و زوجین متولد این ماه ها زندگی سرشار از ذوق و شوق دارند.

 

10. خرداد با دی :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت و زوجین متولد این ماه ها خویشتندار، سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

 

11. خرداد با بهمن :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اسـت و زوجین متولد این ماه ها با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک بـه هم دیگر هستند.

 

12. خرداد با اسفند :« بد » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بد اسـت وبا یک دیگر تفاهم ندارند و زوجین متولد این ماه ها خیالباف ؛ رویا پرداز ،مرموز هستند.

 

فال ازدواج متولدین تیر با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. تیر با فروردین :«متوسط » در ازدواجشان مشکلاتی وجوددارد و برون گرا ؛ ایده آلیست هستند.

 

2. تیر با اردیبهشت :« بسیار خوب » ازدواج موفقی دارند و نقطه اشتراک زیادی با یک دیگر دارند.

 

3. تیر با خرداد :« متوسط » متوسط اسـت و ممکن اسـت دچار مشکل شوند چون یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی اسـت.

 

4. تیر با تیر :« خوب » پیوند خوبی دارند اما اختلاف سلیقه شان با یک دیگر فراوان اسـت.

 

5. تیر با مرداد :« خوب » ازدواج موفقی دارند و خصوصیات مشترک زیاد ي با هم دارند.

 

6. تیر با شهریور :«بسیار خوب» ازدواجشان بسیار خوب اسـت و یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ اسـت.

 

7. تیر با مهر :« بسیار خوب » هردو مهربان انسان دوست و توانمند هستند و ازدواج بسیار خوبی با یک دیگر دارند.

 

8. تیر با آبان :« متوسط » ازدواجشان متوسط اسـت و بـه جز مسائل مالی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.

 

9. تیر با آذر :«بد » ازدواجشان با یک دیگر از نوع بد اسـت و یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل بـه رکن خانواده اسـت.

 

10. تیر با دی :«خوب » از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابر این پیوندی موفق میشود.

 

11. تیر با بهمن :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت اما بـه سعی و کوشش نیاز دارد.

 

12. تیر با اسفند :« بسیار خوب » پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل می‌باشد.

 

فال ازدواج متولدین مرداد با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. مرداد با فروردین :« خوب » پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجوددارد.

 

2. مرداد با اردیبهشت :« بسیار خوب » این نوع ازدواج بسیار خوب اسـت و ازدواجی موفق و پایدار اسـت و زوجین در ان مهربان و خانواده دوست هستند.

 

3. مرداد با خرداد :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اسـت ان ها اجتماعی ؛ خونگرم و با یک دیگر سازگارند.

 

4. مرداد با تیر :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت و موقعیت هم دیگر را درک میکنند و اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند.

 

5. مرداد با مرداد :« خوب » این نوع ازدواج خوب اسـت و زوجین صفات مشترک زیادی با هم دارند کـه باعث تقویت پیوندشان خواهد شد.

 

6. مرداد با شهریور :« متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت زیرا یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند اسـت.

 

7. مرداد با مهر :« خوب » این نوع ازدواج خوب اسـت و زوجین در ان با آرامش و ملایمت همراه با منطق زندگی میکنند.

 

8. مرداد با آبان :«متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت و زوجین یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران اسـت.

 

9. مرداد با آذر :« متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت زیرا یکی از زوج ها پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال اسـت.

 

10. مرداد با دی «متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت و شاید زوجین بـه دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی دچار اختلاف شوند.

 

11. مرداد با بهمن :«خوب » این نوع ازدواج خوب اسـت و هردو زوجین آرمانگرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق خواهند داشت.

 

12. مرداد با اسفند :« خوب » این نوع ازدواج خوب اسـت و زوجین در ان با هماهنگی بسیار مناسب درپی برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر هستند.

 

فال ازدواج متولدین شهریور ماه با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. شهریور با فروردین :«بد » ازدواج متولدین شهریور و فروردین ماه پیوند نا موفقی خواهد بود زیرا یکی پاک سرشت ،انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب اسـت .

 

2. شهریور با اردیبهشت :« خوب » ازدواج متولدین شهریور واردیبهشت ماه پیوند موفقی خواهد بودزیرا صفات مشترک و خوب نظیر جوانمردی و نجابت با یک دیگر دارند.

 

3. شهریور با خرداد :«متوسط » ازدواج متولدین شهریور و خرداد ماه متوسط خواهد بود زیرا یکی عاطفی و عاشق پیشه دیگری با نظم و برنامه مشخص اسـت.

 

4. شهریور با تیر :« بسیار خوب » ازدواج متولدین شهریور وتیر ماه بسیار پیوند موفقی خواهد بود زیرا این زوج ها در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان هستند.

 

5. شهریور با مرداد :« متوسط » ازدواج متولدین شهریور و مردادماه پیوند متوسطی خواهد بود زیرا هردو نسبتا لجباز و خودرای هستند و شاید در زندگی با مشکل مواجه شوند.

 

6. شهریور با شهریور :« بسیار خوب » ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند بسیار موفقی خواهد بود زیرا هردو صمیمی و صادق و با محبت می باشند.

 

7. شهریور با مهر :« خوب » ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند خوبی خواهد بود زیرا مشورت پذیر با منطق هستند ودر برطرف کردن مشکلات توانا می باشند.

 

8. شهریور با آبان :« متوسط » ازدواج متولدین شهریور و آبان ماه متوسط خواهد بود زیرا یکی از زوجین جسور و بی پروا و سرشار از انرژی و بلند پرواز هستند.

 

9. شهریور با آذر :« بد » ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند نا موفقی خواهد بود زیرا یکی از زوج ها در زندگی تنوع طلب ،خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط هستند.

 

10. شهریور با دی :« خوب » یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت اسـت.

 

11. شهریور با بهمن :« متوسط » چنین پیوندی متوسط اسـت اما با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد.

 

12. شهریور با اسفند :«خوب » ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند موفقی خواهد بودو زوجین بسیار با صبر و حوصله هستند کـه باعث تفاهم در زندگی میشود.

 

فال ازدواج متولدین مهر با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. مهر با فروردین :«بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اس زیرا ان ها خونگرم و مهربان معتقد بـه تساوی حقوق زن و مرد هستند.

 

2. مهر با اردیبهشت :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت زیرا ان ها انسان هایي هستند کـه تمایل زیادی بـه حفظ آرامش و اعتدال دارند.

 

3. مهر با خرداد :«بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اسـت چون آدم هایي حسابگر ،خونگرم هستند و تفاهم مناسبی با هم دارند.

 

4. مهر با تیر :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اسـت و این زوجین اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا هستند.

 

5. مهر با مرداد :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت و ان ها در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.

 

6. مهر با شهریور :« خوب » پیوندی موفق دارند چون منصف عادل و با سلیقه هستند.

 

7. مهر با مهر :« خوب » ازدواج متولدین مهربا یک دیگر بـه دلیل اشتراکات زیادی کـه دارند می‌تواند موفق باشد.

 

8. مهر با آبان :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر گرچه خالی از دردسر نیستند اما می‌توانند موفق باشند.

 

9. مهر با آذر :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر موفق اسـت و این زوجین دارای خصیصه هایي مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند.

 

10. مهر با دی :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و ان ها نسبتا خودرای ؛ بلند پروازند و ممکن اسـت با مشکل روبه‌رو شوند.

 

11. مهر با بهمن :« بد » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بد اسـت و این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار، تنوع طلب و سرکش هستند.

 

12. مهر با اسفند :«بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر پیوندی موفق اسـت چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

 

فال ازدواج متولدین آبان با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. آبان با فروردین :« بد » این نوع ازدواج بد اسـت و زوجین آزادی خواه ،سلطه گر ،خواهان تنهایی و درون گرا هستند.

 

2. آبان با اردیبهشت :« خوب » این نوع ازدواج خوب اسـت و زوجین آرمانگرا ،بلند پرواز، همراه با جاذبه و اقتدار هستند.

 

3. آبان با خرداد :«متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت و زوجین در ان برای رسیدن بـه خوشبختی باید یک دیگر را تحمل کنند.

 

4. آبان با تیر :«متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت و زوجین در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند.

 

5. آبان با مرداد :« متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت و زوجین یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران اسـت.

 

6. آبان با شهریور :« متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت و زوجین در ان جسور، بی پروا ،سرشار از انرژی و بلند پرواز هستند.

 

7. آبان با مهر :« متوسط » این نوع ازدواج اگر چه خالی از دردسر نیست اما میتوانند موفق باشد.

 

8. آبان با آبان :« بد » ازدواج متولدین این ماه با یک دیگر همراه با مشکلات فراوان اسـت زیرا زوجین مستعد بـه خشمگین شدن و از کوره در رفتن هستند.

 

9. آبان با آذر :« متوسط » این نوع ازدواج متوسط اسـت و زوجین یکی سختگیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

 

10. آبان با دی :« بد » این نوع ازدواج بسیاربد اسـت زیرا هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.

 

11. آبان با بهمن :« بد » این نوع ازدواج بد اسـت زیرا یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری اسـت.

 

12. آبان با اسفند :«بد » این نوع ازدواج بد اسـت زیرا یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد بـه نفس کافی می‌باشد.

 

فال ازدواج متولدین آذر با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. آذر با فروردین :«عالی » پیوند متولدین آذر و فروردین ماه بسیار موفق اسـت و آن ها کم ترین اختلاف و هیاهو را در زندگی تجربه می‌کنند.

 

2. آذر با اردیبهشت :«متوسط » پیوند متولدین آذر و اردیبهشت ماه متوسط اسـت و این افراد جسور ؛ بی پروا ؛ نیازمند بـه آزادی و بدون تفاهم هستند.

 

3. آذر با خرداد:« بسیار خوب » پیوند متولدین آذر و خرداد ماه سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک اسـت.

 

4. آذر با تیر:« بد » پیوند متولدین آذر و تیرماه بد اسـت زیرا یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل بـه رکن خانواده می‌باشد.

 

5. آذر با مرداد :«متوسط » پیوند متولدین آذر و مرداد ماه متوسط اسـت و یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال اسـت.

 

6. آذر با شهریور:«بد » پیوند متولدین آذر و شهریورماه بد اسـت زیرا ان ها تنوع طلب ،خواهان استقلال ودر ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند.

 

7. آذر با مهر :« بسیار خوب » پیوند متولدین آذر و شهریورماه بسیار خوب اسـت زیرا دارای خصیصه هایي مثل محبت ؛ درستکاری هستند و مسئولیت پذیر می باشند.

 

8. آذر با آبان :« متوسط » پیوند متولدین آذر و آبان ماه در حد متوسط اسـت زیرا یکی سختگیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.

 

9. آذر با آذر:« بسیار خوب » پیوند متولدین آذر با یک دیگر پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی اسـت.

 

10. آذر با دی :« متوسط » متولدین این ماه ها خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند و باید خویشتن دار باشند تا در زندگی دچار مشکل نشوند.

 

11. آذر با بهمن :« بسیار خوب » از موفق ترین پیوند هاي‌ زناشویی پیوند متولدین آذر و بهمن ماه خواهد بود چون مثبت گرا هستند.

 

12. آذر با اسفند :« متوسط » پیوند متولدین آذر و اسفند متوسط اسـت زیرا یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد.

 

فال ازدواج متولدین دی با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. دی با فروردین :«بد » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بد اسـت و ان ها تفاهم چندانی با هم ندارند و مرموز و محافظه کار هستند.

 

2. دی با اردیبهشت :« بسیار خوب» ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار خوب اسـت زیرا ان ها با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا دارند.

 

3. دی با خرداد :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت چون این زوجین خویشتندار ؛ سیاستمدارند و از سازگاری مناسب برخوردارند.

 

4. دی با تیر :«خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت و از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

 

5. دی با مرداد :«متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و بـه دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.

 

6. دی با شهریور :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت و زندگی ان ها سرشار از محبت اسـت.

 

7. دی با مهر :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت زیرا زوجین نسبتا خودرای و بلند پروازند و ممکن اسـت با مشکل روبه‌رو باشند.

 

8. دی با آبان :« بد » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بد اسـت و هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه هستند.

 

9. دی با آذر :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند و باید خویشتندار باشند.

 

10. دی با دی :«متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آن ها می‌شود.

 

11. دی با بهمن :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی اسـت.

 

12. دی با اسفند :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت و یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه میباشد.

 

فال ازدواج متولدین بهمن با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. بهمن با فروردین :« بد » پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بد اسـت زیرا افرادی سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یک دیگر را ندارند.

 

2. بهمن با اردیبهشت :« بد » پیوند متولدین بهمن و اردیبهشت ماه بد اسـت و این افراد کنجکاو ،آزادی خواه و آرمان گرا هستند و ایده متفاوت از یک دیگر دارند.

 

3. بهمن با خرداد :« بسیار خوب » پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بسیار خوب اسـت و هردو روحیه انسان دوستی دارند و همیشه آماده کمک بـه هم دیگر هستند.

 

4. بهمن با تیر :« متوسط » پیوند متولدین بهمن و تیرماه میتواند شکل بگیرد اما بـه سعی و کوشش نیاز دارد.

 

5. بهمن با مرداد :« خوب » پیوند متولدین بهمن و مرداد ماه خوب اسـت زیرا هردو آرمان گرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق دارند.

 

6. بهمن با شهریور :« متوسط » پیوند متولدین بهمن و شهریورماه با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد.

 

7. بهمن با مهر :« بد » پیوند متولدین بهمن و مهرماه بد اسـت و این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.

 

8. بهمن با آبان :« بد » پیوند متولدین این ماه با یک دیگر بد اسـت زیرا یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری میباشد.

 

9. بهمن با آذر :« بسیار خوب » پیوند متولدین بهمن و آذر ماه از موفق ترین پیوند هاي‌ زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند.

 

10. بهمن با دی :«متوسط » پیوند متولدین بهمن و دی ماه متوسط اسـت زیرا یکی محتاط و محافظه کار و دیگری سختگیر و جدی اسـت.

 

11. بهمن با بهمن :« خوب » پیوند متولدین بهمن با یک دیگر پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف اسـت.

 

12. بهمن با اسفند :«خوب» پیوند متولدین بهمن و اسفند خوب اسـت زیرا یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر هستند.

 

فال ازدواج متولدین اسفند با سایر ماه ها

فال و طالع بینی سرنوشت ازدواج شما با متولدین هر ماه

1. اسفند با فروردین :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر متوسط اسـت ولی ممکن اسـت پیوند خوبی باشد.

 

2. اسفند با اردیبهشت :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت و این زوجین افرادی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.

 

3. اسفند با خرداد :«بد » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بد اسـت زیرا ان ها خیال باف و رویاپرداز مرموز هستند و تفاهم چندانی با هم دیگر ندارند.

 

اسفند با تیر :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل اسـت.

 

4. اسفند با مرداد :«خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر اسـت.

 

5. اسفند با شهریور :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت زیرا این افراد بسیار با صبر و حوصله هستند کـه باعث تفاهم در زندگی می شوند.

 

6. اسفند با مهر :« بسیار خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر پیوندی موفق اسـت چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

 

7. اسفند با آبان :« بد » ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد اسـت زیرا یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد بـه نفس کافی میباشد.

 

8. اسفند با آذر :« متوسط» ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر در حد متوسط اسـت زیرا یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد.

 

9. اسفند با دی :« متوسط » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر در حد متوسط اسـت زیرا یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه اسـت.

 

10. اسفند با بهمن :« خوب » ازدواج متولدین این ماه ها با یک دیگر خوب اسـت زیرا یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر هستند.

 

11. اسفند با اسفند :« بد » ازدواج متولدین اسفند با یک دیگر بـه خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن اسـت بد باشد.

 

در پایان

باید درباره ماه تولد فرد مورد علاقتان اطلاعاتی در اختیار داشته باشید. پس با خواندن این مطلب از سایت فراناز درباره زندگی آینده تان و انتخاب درست شریک زندگی تان درست تصمیم بگیرید.

مطالب داغ هفته اخیر