داستان پرمفهوم کاسه چوبی پیرمرد و نوه 4 ساله اش

داستان پرمفهوم کاسه چوبی پیرمرد و نوه 4 ساله اش

داستان پرمفهوم کاسه چوبی پیرمرد و نوه 4 ساله اش

در این پست داستان کوتاه آموزنده و پرمفهوم درباره چرخه ی زندگی از درباره یک پیرمرد و کاسه چوبی که با آن غذا می خورد را می خوانید.

 

پيرمردي ضعيف و رنجور تصميم گرفت با پسر و عروس و نوه ي چهارساله اش زندگي کند. دستان پيرمرد ميلرزيد،چشمانش تار شده بودو گام هايش مردد و لرزان بود.

 

اعضاي خانواده هر شب براي خوردن شام دور هم جمع ميشدند، اما دستان لرزان پدربزرگ و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقريبا برايش مشکل مي ساخت. نخود فرنگي ها از توي قاشقش قل مي خوردند و روي زمين مي ريختند، يا وقتي ليوان را مي گرفت غالبا شير از داخل آن به روي روميزي مي ريخت. پسر و عروسش از آن همه ريخت و پاش کلافه شدند.

 

پسر گفت: بايد فکري براي پدربزرگ کرد. به قدر کافي ريختن شير و غذا خوردن پر سر و صدا و ريختن غذا بر روي زمين را تحمل کرده ام.‌ پس زن و شوهر براي پيرمرد، در گوشه اي از اتاق ميز کوچکي قرار دادند. در آنجا پيرمرد به تنهايي غذايش را ميخورد، در حالي که ساير اعضاي خانواده سر ميز از غذايشان لذت ميبردند و از آنجا که پيرمرد يکي دو ظرف را شکسته بود حالا در کاسه اي چوبي به او غذا ميدادند.داستان پرمفهوم کاسه چوبی پیرمرد و نوه 4 ساله اش

 

گهگاه آنها چشمشان به پيرمرد مي افتاد و آن وقت متوجه مي شدند هم چنان که در تنهايي غذايش را مي خورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چيزي که اين پسر و عروس به زبان مي آوردند تذکرهاي تند و گزنده اي بود که موقع افتادن چنگال يا ريختن غذا به او ميدادند.

 

اما کودک چهارساله اشان در سکوت شاهد تمام آن رفتارها بود. يک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازي با تکه هاي چوبي ديد که روي زمين ريخته بود. با مهرباني از او پرسيد: پسرم ، داري چي ميسازي ؟‌ پسرک هم با ملايمت جواب داد: يک کاسه چوبي کوچک، تا وقتي بزرگ شدم با اون به تو و مامان غذا بدهم. و بعد لبخندي زد و به کارش ادامه داد.

 

اين سخن کودک آن چنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاري شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهرباني او را به سمت ميز شام برد.

 

قدرت درک کودکان فوق العاده است. چشمان آنها پيوسته در حال مشاهده، گوش هايشان در حال شنيدن. ذهنشان در حال پردازش پيام هاي دريافت شده است. اگر ببينند که ما صبورانه فضاي شادي را براي خانواده تدارک ميبينيم، اين نگرش را الگوي زندگي شان قرار مي دهند.

مطالب داغ هفته اخیر