لبخند این زن 1میلیون دلار ارزش دارد + عکس

لبخند این زن 1میلیون دلار ارزش دارد + عکس

لبخند این زن 1میلیون دلار ارزش دارد + عکس

این دختر با لبخند 1 میلیون دلاری دختر نوجوانی که در یک تصادف بسیار وحشتناک زنده ماند اما زنده ماندن او علاوه بر شانس وی هزینه بسیار زیادی را در بر داشت اینک شهرت جهانی دارد.

 

او داخل اتوبوسی بود که به کوه آلپ سقوط کرد واتوبوس به طور وحشتناک واژگون شد و در آتش سوخت این تصادف به قدری وحشتناک بود.

 

که او ۹۶ درصد بدنش سوخت این سوختگی به حدی بود که فقط کف پا و کف سرش نسوخته بود و تمام اعضای بدنش در آتش به طور وحشتناک آسیب دیده بود در آن زمان پزشکان از بهبود این نوجوان نا امید شده بودند و درصد زنده ماندن او را یک به هزار بود.لبخند این زن 1میلیون دلار ارزش دارد + عکس

او به مدت سه ماه در کما بود و بعد از 200 عمل جراحی و یک میلیون دلار هزینه توانست به زندگی خود ادامه دهد به طوری که کارکنان بیمارستان نام این دختر را دختری با لبخند یک میلیون دلاری نامیدند.