متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

مجموعه : روانشناسی
متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

 


با پدرم رفتم سیرک ، توی صف خرید بلیط ؛ یک زن و شوهر با 4 تا بچشون جلوی ما بودند !

وقتی به باجه رسيدند و متصدی باجه ، قیمت بلیط ها رو بهشون اعلام کرد ، ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به

همسرش انداخت،معلوم بود

که پول کافی ندارد و نميدانست چه بکند…!

ناگهان پدرم دست در جیبش کرد و یک اسکناس صد دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت ، سپس خم شد و پول را از زمین

برداشت و به شانه مرد زد و گفت : ببخشید آقا ، این پول از جیب شما افتاده !

مرد که متوجه موضوع شده بود ،

بهت زده به پدرم نگاه کردو گفت :

متشکرم آقا…!

مرد شریفی بود ولی برای اینکه پیش

بچه هايش شرمنده نشود ، کمک پدر را پذیرفت،بعد از ينکه بچه ها بهمراه پدر و مادرشان داخل سیرک شدن ، ما آهسته از

صف خارج شدیم و بدون دیدن سیرک به طرف خانه برگشتیم و من در دلم به داشتن چنین پدری افتخار کردم !

 

“آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم رفته بودم” ثروتمند زندگی کنیم ، بجای آنکه ثروتمند بمیریم !

انسانیت نهایت دین داریست…!

از خاطرات چارلی چاپلین

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

ملتی فقیر !

مگر می‌شود ملتی فقیر باشد ولی پراید 7 میلیونی را 40 میلیون با التماس بخرد؟!

مگر می‌شود ملتی فقیر باشد ولی گوشت کیلو 25 تومان را 100 تومان بخرد؟!

مگر می‌شود ملتی فقیر باشد ولی دلار 4 تومان را 20 تومان بخرد؟!

مگر می‌شود ملتی فقیر باشد ولی بیشترین خریدار لوازم آرایشی در جهان باشد؟!

مگر می‌شود ملتی فقیر و گرسنه باشد ولی بیشترین خریدار داروی لاغر کننده در جهان باشد؟!

مگر می‌شود ملتی فقیر باشد ولی ترافیک شدید ماشین‌های تک سرنشینش همه را کلافه کرده باشد؟!

مگر می‌شود ملتی فقیر باشد ولی بعد از هند دومین استفاده کننده طلا و زیورآلات در جهان باشد؟!

مگر می‌شود ملتی فقیر باشد اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای رستوران‌های مدرن و سنتی و کافی شاپ‌های بزرگ مانند قارچ رشد

کنند؟!

➕ آری ملت ما فقیرترین مردم جهان است اما نه فقیر مالی بلکه فقیر فرهنگی‌ست.

خدا کند انسان زیر خط فقر باشد اما زیر خط فهم نباشد…

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

‍ “كريستف نيومن” ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺳﯿﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﯾﺎﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ :

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻓﺮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﺮﺍ به دﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﻧﺪ.

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ.

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ 70 ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ 317 ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ به ناﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﺩﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺪ.

ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ…

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

بدبخت توده ای که تاریخ کشورش را نداند

شوربخت تر از آن توده ای که نخواهد تاریخ کشورش را بداند

تیره بخت تر از آن توده ای که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد

👤 احمد کسروی

 متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

مردی نابینا زیر درختی نشسته بود!

پادشاهی نزد او آمد ، ادای احترام کرد و گفت :

قربان ، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟

پس از او نخست وزیر همین پادشاه نزد مرد نابینا آمد و بدون ادای احترام گفت :

آقا ، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟

‌ سپس مردی عادی نزد نابینا آمد ، ضربه ای به سر او زد و پرسید :‌‌

احمق ،‌ راهی که به پایتخت می رود کدامست؟

هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند،

او شروع به خندیدن کرد!

مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود،

از او پرسید :

به چه می خندی؟

نابینا پاسخ داد : اولین مردی که از من سوال کرد، پادشاه بود

مرد دوم نخست وزیر او بود

و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود!

مرد با تعجب از نابینا پرسید :

چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟

نابینا پاسخ داد : فرق است میان آنها

پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد‌ ، ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که

حتی مرا کتک زد!

“طرز رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست”

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

اگر میخواهید بدانید کشوری توسعه میابد یا نه اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده میکند نروید ؛ اینها را به راحتی

میتوان خرید یا دزدید یا کپی کرد …

برای دیدن توسعه بروید :

در دبستانها و پیش دبستانی ببینید آنجا چگونه بچه ها را آموزش میدهند مهم نیست چه چیزی آموزش میدهند بلکه ببینید

چگونه آموزش میدهند.

اگر کودکان شما را پرسشگر، خلاق، صبور، دارای روحیه گفتگو , تعامل ودارای روحیه مشارکت و کار تیمی بار آورند , اینها

انسانها وشخصیت هایی خواهند شد که میتوانند توسعه ایجاد کنند.

👤داگلاس نورث | برنده نوبل اقتصاد

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

ما چقد زود باوریم !

دانشجویی که سال آخر دانشگاه را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت .

او در پروژه خود از ۵۰ نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت و یا حذف ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید»

توسط دولت را امضا کنند و برای این خواسته خود دلایل زیر را عنوان کرده بود :

۱- مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می شود

۲- یک عنصر اصلی باران اسیدی است

۳- وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده است.

۴- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می‌شود.

۵- باعث فرسایش اجسام می شود.

۶- حتی روی ترمز اتوموبیل ها اثر منفی می گذارد.

۷- حتی در تومورهای سرطانی نیز یافت شده است.

از ۵۰ نفر فوق ۴۳ نفر دادخواست را امضا کردند ! ۶ نفر به طور کلی علاقه ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می دانست که

ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان آب است !!

«دی هیدروژن مونوکسید» یا نام شیمیایی آب، یک شوخی است که برای به فکر وادار کردن مردم استفاده می‌شود تا هر

گفتاری را سهل باور نکنند و کمی روی آن فکر کنند !

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم:

 

١. بیمارستان

٢. زندان

٣. قبرستان

• در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.

• در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.

• در قبرستان درمی‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد.

زمینی که امروز روی آن قدم می‌زنیم فردا سقف‌مان خواهد بود.

پس چه بهتر كه برای همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم …

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

هیتلر 129 سال پس از ناپلئون به دنیا آمد ، 129 سال پس از وی به قدرت رسید ، 129 سال پس از وی به روسیه حمله کرد و

129 سال پس از او شکست خورد !!

تاریخ تکرار می شود …!

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

ديشب یک ظرف یک لیتری باخودم بردم پمپ بنزین ومبلغ ۱۳۰۰ تومان دادم یک لیتربنزین سوپر گرفتم ، خيلى شاكى شدم و

بهم زور اومد…

ولى وقتى یادم امد که درسال ۵۷. ۵۸ برای خرید ۱۳۰۰ تومان بنزین باید ۶ بشکه ۲۲۰ لیتری باخودم میبردم يه نفس راحت

كشيدم گفتم خدارو شكر اونطورى سختر بود…

اون زمان خیلی مردم سختى ميكشيدن ! والا الان با 130 هزارتومن راحت یه کیلو گوشت میگیرن اون زمان باید یه گله گوسفند

میگرفتن با دوتا ماشین و یه خونه چه خوب شده زندگی راحت شده !

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

یک روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیست؟

روز بعد او کتابی قدیمی آورد و به من گفت این برای توست. با تعجب گفتم : اما این کتاب خیلی با ارزش است ، تشکر کردم و

در حالیکه خیلی ذوق داشتم تصمیم گرفتم کتاب را جایی دنج بگذارم تا سر فرصت بخوانم !

چند روز بعد پدرم روزنامه ای را آورد، نگاهی به آن انداختم و بنظرم جالب آمد که پدرم گفت این روزنامه مال تو نیست، برای

شخص دیگریست و موقتا میتوانی آن را داشته باشی، من هم با عجله شروع به خواندنش کردم که مبادا فرصت را از دست

بدهم ،

در همین گیر و دار پدرم لبخندی زد و گفت : حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج به چیست؟ در عشق میکوشی تا تمام محبت و

احساست را صرف شخصی کنی که شاید سهم تو نباشد اما ازدواج کتاب با ارزشیست که به خیال اینکه همیشه فرصت

خواندنش هست به حال خود رهایش میکنی …

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

به جهان پهلوان تختی پیشنهاد بازیگری و حتی تبلیغ عسل می‌دهند. او می‌گوید: «من با خوردن عسل پهلوان نشدم! خاک و

خُل خوردم و خوراکم نان و پنیر بود و با سختی‌ها ساختم و تمرین کردم تا به جایی رسیدم.»

قیاسی جالب با سلبریتی های الان که اونارو بیشتر تو تبلیغات میبینیم تا هنر اصلیشون

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

شرکت مشروب سازی ،مونچالیتو ، که معروف ترین شراب های ایتالیا را می سازد ،شیشه های مشروب را با شعری حک شده از خیام عرضه میکند .

می خوردن و شاد بودن آیین منست

فارغ بودن ز دین کفر دین من است

گفتم به عروس دهر کابین تو چیست

گفتا دلخرم تو کابین تو چیست

گفتا دل خرم تو کابین منست

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

میگویند : بعد از انقلاب وقتی خانه اش مصادره و تبدیل به یکی از ادارات بنیاد گردید

هفته ای یکبار به آنجا مراجعه و مستقیم به حیاط خانه رفته و شروع به آب دادن گلهای باغچه میکرد. کارکنان بنیاد هم از ترس

گزارش دادن حراست بنیاد باو نزدیک نمی شدند.

روزی یکی از کارکنان جلو رفته و بعد از سلام میگوید : خانم فروزان من اینجا نماز میخوانم آیا شما راضی هستید؟ فروزان در

پاسخ میگوید: اگر از قبل از انقلاب نماز خوان بوده ای بله ولی اگر بعد از انقلاب نماز خوان شده ای … هرگز …!

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

متن های انگیزشی و پر انرژی و مفهومی (20)

قانونى داريم كه هميشه ثابت است:

“ما به محيطمان عادت ميكنيم” اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید ، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می

کنید که این طبیعی است .

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید. اگر دوست شما دروغ بگوید، در

ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین

دوستانی باشید ، به خودتان هم دروغ خواهید گفت !

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است…

“تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم

نمی شوی”

📕 راز شاد زیستن

✍🏻 #اندرو_متیوس

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

اجازه ندادم هیچ خیابان، میدان، مدرسه، بیمارستان و … به اسم من نامگذاری گردد؛

هیچ کتاب آموزشی حق ندارد از من بنویسد و یا تصویری از من چاپ کند؛

درآمد سالیانه و اموالم هر ساله به صورت رسمی اعلام میشود!

قسمتی از حقوقم را به دولت و مراکز خیریّه می بخشم!

بهترین رفیق دوران مبارزه را که وزیر هم بود به علّت فساد مالی و ثابت شدن آن در دادگاه حکم اعدامش را تأیید، امّا برایش

گریه کردم!

«مبارز و انقلابی که فساد کند، باید فاتحۀ کشور را خواند»

📕 صد ساعت با فیدل کاسترو

✍🏻 #ایگناسیو_رامونت

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

باهوش بودن مهمتر است یا متفکر بودن !؟

برای اینکه بدانید باهوش بودن چقدر مهم است کافی است زندگی باهوش ترین انسانی که از او تست گرفته شد را ارزیابی

کنیم : در یکسالگی توانست بخواند در نه سالگی به هشت زبان زنده دنیا صحبت میکرد در یازده سالگی وارد معتبرترین

دانشگاه جهان یعنی هاروارد شد و به چهل زبان و لهجه متفاوت دنیا تسلط داشت ! توانایی خارق العاده در یادگیری زبان های

متفاوت و ریاضیات داشت ! برخی بهره هوشی او را دویست و پنجاه تا سیصد تخمین زده اند در سن ۴۶ سالگی هم از دنیا رفت

یکی از کارهای مشهور او اختراع زبان”Vendergood” بود…

ولی آیا او را میشناسید !؟ برای اینکه اسم او را بدانید باید به اینترنت مراجعه کنید !؟ ویلیام جیمز سادیس بهره هوشی اش از

انیشتن و ادیسون و داوینچی و هر انسان چند قرن اخیر بیشتر بوده است ؛ پس چرا ما او را نمیشناسیم؟! چون ما در نهایت

انسانهای متفکر برایمان تاثیرگذار خواهند بود نه صرفا انسانهای باهوش …!

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

شاعر آلمانی هاینریش هاین تمام دارایی خود را بعد از مرگ به همسرش بخشید به شرطی که او دوباره ازدواج کند !

او گفته بود : میخواهم حداقل یک مرد ، آنچه بر سر من آمد درک کند و از مردنم غمگین شود !

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

طبقه بندی دختران در قدیم

دختر بین 9 تا 10 ساله را خامنچه

12 تا 13 ساله را نوچه

13 تا 15 ساله را غنچه

17 تا 18 ساله را ترشیده

و 20 سالگی به بعد را پیردختر می‌نامیدند…

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

 

یک بار از توماس ادیسون سوال شد پس از بیست و پنج هزار بار کوشش بی نتیجه برای ساختن باتری، نسبت به شکست چه

احساسی دارد.

پاسخ او برای همه ی ما دارای اهمیت است:

“شکست؟ من ابدا شکست نخورده ام، حالا بیست و پنج هزار طریقه را میشناسم که نمی توان باتری ساخت!

📕 کتاب زنده باد خودم

✍🏻 #وین_دایر

 

📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
برانگیختگی جنسی و هات کردن زنان + جزئیات کامل
برانگیختگی جنسی و هات کردن زنان + جزئیات کامل
مشاهده بیشتر