هفت بهشت زندگی در دنیا را بشناسید

هفت بهشت زندگی در دنیا را بشناسید

هفت بهشت زندگی در دنیا را بشناسید

در این جهان هستی اگر به دنبال بهشت می گردید این مطلب را از دست ندهید. در این مطلب 7 بهشت دنیایی را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

 

بهشت اول:

آغوش مادریست که با تمام وجود ، بغلت کرد و شیرت داد

 

بهشت دوم:

دستان پدریست که برای راه رفتنت ، با تو کودکی کرد

 

بهشت سوم:

خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت ، تمام اسباب بازیهایش را به تو داد

 

بهشت چهارم:

معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیش هم سن تو شد تا یاد بگیری

 هفت بهشت زندگی در دنیا را بشناسید

بهشت پنجم:

دوستی ست که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه میکند

 

بهشت ششم:

همسر توست که با تمام وجود در کنار تو معمار زندگی مشترک تان استگویی دو شاخه از یک ریشه اید.

 

بهشت هفتم :

فرزند توست که خالق زیبایی های آینده است.

آری شاید هر کدام از ما تمام هفت بهشت را نداشته باشیم

اما

بهشت همین حوالیست …

مادرت را بنگر…

پدرت را ببین ..

خواهر یا برادرت را حس کن ..

به معلمت سر بزن…

دوستت را به یاد بیاور…

همسرت را در آغوش بگیر…

فرزندت را ببوس…

یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت…

بهشت را با همه قلبت حس کن ،

همین نزدیکیست..

مطالب داغ هفته اخیر