100 ساله هایی که هنوز عاشقند!

100 ساله هایی که هنوز عاشقند!

100 ساله هایی که هنوز عاشقند!

 

این دو در سرای سالمندان با یکدیگر آشنا شده اند و می گویند هیچوقت برای شروع زندگی جدید دیر نیست.

 

این دو جشن تولد و دیدارشان را در کنار کارکنان سرای سالمندان برگزار کردند.

 100 ساله هایی که هنوز عاشقند!

قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

 

«آرتور» و «فلورانس» همسران خود را چندین سال پیش از دست داده اند و اکنون آماده اند تا زندگی شیرینی را در کنار هم آغاز کنند.

 100 ساله هایی که هنوز عاشقند!

 

قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

 

آرتور روزها برای فلورانس گل و شکلات می آورد و این دو ساعتها با یکدیگر گفتگو می کنند و تنهائیشان را باهم پر کرده اند.

 100 ساله هایی که هنوز عاشقند!

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
حقایقی درباره افزایش سایز آلت تناسلی
حقایقی درباره افزایش سایز آلت تناسلی
مشاهده بیشتر