عکس های خانه ای به شکل قوری چای

عکس های خانه ای به شکل قوری چای

عکس های خانه ای به شکل قوری چای

یک مرد 64 ساله خانه ای را برای خود به شکل قوری ساخته است. این مرد در این خانه کروی هم اکنون در حال زندگی کردن است و دنیای خود در قوری چای لذت می برد.

 

عکس های خانه ای به شکل قوری چای

عکس های خانه ای به شکل قوری چای

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
ازدواج یک مرد آمریکایی و روابط جنسی با ماشین
ازدواج یک مرد آمریکایی و روابط جنسی با ماشین
مشاهده بیشتر