شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

در مراسم بدرقه تیم ملی از ابتدا هیچ صحبتی از آزاد بودن حضور بانوان به میان نیامده بود تا اینکه حضور تنها 2 هزار نفر در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی، ظاهراً بار دیگر مسئولان را به این نتیجه رسانده که از بانوان استفاده ابزاری کنند.به همین منظور به یک باره می شنویم که حضور بانوان در این مراسم آزاد است. در حالی که اگر از ابتدا تصمیم گیری ها در جهت آزاد بودن حضور بانوان بود، چرا زودتر این موضوع اعلام نشد؟ تا چه زمانی قرار است بانوان در رتبه دوم قرار داشته باشند و در مراسم ورزشی یا حداقل مراسمی که مربوط به تیم ملی یک کشور است، بانوان در رتبه دوم باشند؟

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

شادی دخترها در مراسم بدرقه تیم ملی+عکس

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
بیرون کشیدن جنین خرگوش از واژن زن باردار (+تصاویر)
بیرون کشیدن جنین خرگوش از واژن زن باردار (+تصاویر)
مشاهده بیشتر