چرا خواندن قرآن در ركوع و سجود مكروه است؟

چرا خواندن قرآن در ركوع و سجود مكروه است؟

كراهت خواندن قرآن در ركوع و سجود به علت اين است كه در روايات از آن نهى شده از جمله: حضرت على(عليه السلام) مى فرمايد: چند نفر نبايد قرآن بخوانند، ركوع كننده و سجده كننده در نماز، كسى كه در دست شويى و حمام است، كسى كه جنب است ]و[، زنانى كه عذر شرعى دارند.[1]
[1]. ر.ك: همان، وسائل الشيعه، ج6، ص246 و شيخ صدوق، خصال، ص357.

 

گردآوری : گروه اینترنتی فراناز

مطالب داغ هفته اخیر