اس ام اس عاشقانه و زیبا-

اس ام اس عاشقانه و زیبا-

اس ام اس عاشقانه

من اگر عاشقانه می نویسم
نه عاشقم نه شکست خورده…..
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم
بماند…….
  

اس ام اس عاشقانه

در این ژرفای دل کندن ها
و عادت ها و هوس ها
فقط تمرین آدم بودن می کنم…..
همین و بس……………

اس ام اس عاشقانه

فقط گاهی حرف تو که می شود….
بوی تو که می رسد….
تو نفس گیر می شوی…
دلم……….مثل اینکه تب کند
سرد و گرم می شود…..
توی سینه ام چنگ می زند
آب می شود………

اس ام اس عاشقانه

عطر شمعدانی ست…….
گوشه ی دلم……
هر وقت…..
می خواهمت……
چشمهایم را می بندم……!
و عمیق….نفس می کشم….!

 

اس ام اس عاشقانه

همسرم…….
میدانم
فرهاد
نیستی که کوه بکنی برایم…..
ظرف ها
را که می شویی یعنی
“دوستم داری”….

اس ام اس عاشقانه

زندگی کوتاه است…..
تا زمانی که دندان دارید
لبخند بزنید…..

اس ام اس عاشقانه

اگر برای کسی مهم باشی
او همیشه راهی برای وقت گذاشتن
با تو پیدا خواهد کرد
نه بهانه ای برای فرار
و نه دروغی برای توجیه…..!

اس ام اس عاشقانه

دوستـتــــ دارم ، همیـن ؛
این نه قـابل محاسبهـ استــ نهـ قابـل شمـارش ،
حتی نمی تـوانی میـزانـش را تخمـیـن بـزنـی !
بی انـتهـاستــ تا وقـتی هسـتـم تا وقـتی هسـتـی ،
هسـتـــ بهـ امـتـدادِ زنـدگـی …

اس ام اس عاشقانه

دوری مان
برای تو نمی دانم چگونه می گذرد …
اما برای من …. !
انگار بر گلویم خنجر گذاشته اند و نمی بُرند …. !!!

اس ام اس عاشقانه

به شانه هایم زدی …
که تنهاییم را تکانده باشی …
به چه دل خوش کرده ای …
به تکاندن برف از شانه های آدم برفی!

اس ام اس عاشقانه

آسمان به آسمان ، کوچه به کوچه ، رویا به رویا
هر جایی که می نگرم با منی اما دلم برایت تنگ می شود

اس ام اس عاشقانه

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی