عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

امروزسومین روز ماه مهر و سومین روزی بود که بعضی از دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به مدرسه رفتند برخی ها هم برای اولین بار قدم در دبستان گذاشته اند اما تصاویری که در زیر آمده بخشی از خاطرات دهه شصتی ها و دهه پنجاهی ها است که شاید بچه مدرسه ای های امروز درکی از آن نداشته باشند.

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های قدیمی کتاب های مدرسه ابتدایی

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک دهه 70

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

نوستالژیک قدیمی وسایل زیرخاکی و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

تونل زمان عکس نوستالژیک

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

عکس های نوستالژیک وسایل و کتاب های ابتدایی دهه 60

مطالب داغ هفته اخیر