اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و جالب رهبران جهان به دست یک کاریکاتوریست که نامش در زیر نوشته شده است بسیار دیدنی است.

همانطور که مشاهده می کنید چهره این رهبران مانند اسکلت های خنده دار طراحی شده است.

یک کاریکاتوریست معروف و ماهر به نام گوندوز آقایف کاریکاتورهای خنده دار و جالب رهبران جهان را به طرز ماهرانه و طنز خلق کرده است.

 

 امین دادا (اوگاندا)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

 الهام علی اف (جمهوری آذربایجان)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

 آگوستو پینوشه – (شیلی)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

 بنیتو موسولینی (ایتالیا)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

 موبوتو سه سه سکو – (کنگو)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

معمر قذافی (لیبی)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

آدولف هیتلر

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

 کیم جونگ اون (کره شمالی)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

 فیدل کاسترو (کوبا)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

پوتین (رئیس جمهور روسیه)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

جوزف استالین (اتحاد جماهیر شوروی)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

صدام حسین (عراق)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

ناپلئون بناپارت (فرانسه)

اسکلت های خنده دار نقاشی شده و دیدنی رهبران جهان

 

مطالب داغ هفته اخیر