عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از بدحجابی دختران در دانشگاه ها بسیار تاسف بار است. به گزارش فراناز تصاویری از بدحجابی دختران در دانشگاه را در ادامه می بینید. عكس های زیر از یكی واحدهای دانشگاه آزاد گرفته شده كه وضعیت اسفبار حجاب در این دانشگاه را نشان می دهد.

 

به گزارش فراناز به نقل از دانشجو ، اینجا دانشگاه است، دانشگاه آزاد اسلامی؛ همان دانشگاه اسلامی كه هدف مسئولان است و همواره برای رسیدن به آن تاكید می كنند؛ اینجا دانشگاه آزاد اسلامی است.

 

همان دانشگاهی كه قرار بود مواد تحصیلی دانشگاهی خود را با توجه به حوزه های علمیه تامین كند. همان دانشگاهی كه قرار بود فضایی اسلامی داشته باشد. اینجا دانشگاه است؛ همان جا كه باید علم آموخت و آن را برای تعالی جامعه اسلامی به كار گرفت، اما این عكس ها تمامی این حرف ها را نقض می كند.

 

عكس های زیر از یكی واحدهای دانشگاه آزاد گرفته شده كه وضعیت اسفبار حجاب در این دانشگاه را نشان می دهد. البته فضای دانشگاه دولتی هم وضعیت بهتری در حوزه حجاب ندارد.

 

از جامعه دانشگاهی اسلامی به خاطر انتشار این عكس ها عذرخواهی می كنیم. شاید انتشار این عكس ها تلنگری برای مسئولان محترم باشد تا برای وضعیت اسفبار حجاب در دانشگاه ها فكری كنند.

عکس دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

دختران مانتو کوتاه در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

دوستی دختران و پسران در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس دختران در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از بدحجابی دختران در دانشگاه ها

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از بدحجابی دختران در دانشگاه ها

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از بدحجابی دختران در دانشگاه ها

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از بدحجابی دختران در دانشگاه ها

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از بدحجابی دختران در دانشگاه ها

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

عکس های داغ از بدحجابی دختران در دانشگاه ها

عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

 عکس های داغ از دختران بی حجاب در دانشگاه های ایران

مطالب داغ هفته اخیر