جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

اس ام اس زیبا

پیامک زیبا

اس ام اس ناب

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

عاشق شدن مرگ مغزیست

بعد از آن قلب ناچارا اهدا میشود …

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

شعر ، قافیه نمیخواهد!

سطر به سطر ، آغوشم را ردیف کردم! تو فقط بیا…

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ !

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺍﺵ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !

ﭘﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را …

پس ؛

نپرس چرا مضطربم؟!

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

دنیـــاے بے تـــــو … ؛

مثــل صبـح بـهــارے بـے گنجشــڪ ،

نـہ اینـڪہ زیـبـــا نبـاشد …

جـذابــــ نیستــــ …

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

دفن می کنی مرا

زیر بهمن سرد احساساتت

لحظه ای که برای دیگری آب می شود دلت !

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

اینچنین دلبرانه

میان دشت قدم نزن عزیزم

بگذار خورشید هم حواسش به آفتابگردان ها باشد

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

نمی بخشمت…

قبول کن هیچ کس جانش را به همین راحتی ها نمی بخشد

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

رویــــاهـــایــــم را دوســـت دارم……

چون تــنــها جاییست که در آن هـمــه چــیــز رو بــه راه اســت

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

دنیا دنیای ریاضیست…

وقتی عشق را تقسیم کردند ما فقط شدیم خارج قسمت…

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

عشق یک حس مه آلود است

انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

بیـــــــا و معجزه باش؛

مگـــــــر بهار جز آمــدن چه کـار می‌کند…

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

نـه آبــی دریــــــا در چـشـمـانـش نشــســتـه …

نـه سـیـاهـی شــــــب …

مـعـشـــــــوق مـــن  یـک آدم مـعـمولـیـسـت

بـا یـک جـفــت چــــشـــم مـعــمــولــی

و مـــن دوســــتــــش دارم …

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

گاهى …

دلت”به راه” نیست!

ولى سر به راهى …

خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…

و همه،  چه خوش باورانه فکر میکنند..

که تــو “روبراهى”….

 

جالب و زیباترین اس ام اس های جدید

 

ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺯﺩﯼ

ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ!‏

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی