پیام کاپیتان تیم سپاهان برای شبکه “آی فیلم”

پیام کاپیتان تیم سپاهان برای شبکه “آی فیلم”

 محرم نویدکیا کاپیتان تیم فوتبال سپاهان که به نظر یکی از بیننده های شبکه”آی فیلم”است در پیامی که برای این شبکه ارسال کرده نوشته است:«من از شما یک گلایه دارم و یک تشکر.اول اینکه من کاپیتان سپاهان هستم و برنامه های شما را تماشا می کنم.نمی دانم چرا پیام بنده را نمی خوانید.من گلایه دارم که سریال هایی را هم که درخواست کرده ام را هم نشان نمی دهید.البته یک تشکر هم از شما می کنم به خاطر پخش سریال پژمان.من پرسپولیسی نیستم اما پژمان جمشیدی الگویم بوده است.»
او در بخش دیگری از این پیام هم که امروز از این شبکه پخش شد نوشته است:«از شما می خواهم که سریال های دودکش و دزد و پلیس را هم پخش کنید.»
این اتفاق در حالی افتاده است که مجری شبکه”آی فیلم” ضمن عذرخواهی از نویدکیا از او درخواست کرد تا شرایط حضورش در این شبکه را فراهم کند.
 

مطالب داغ هفته اخیر