متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت

ولی هنوز بیسواد بود.

آلک بورن

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی

هیچ وقت اشتباه نمی کنی.

برادلی

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

تختخواب خطرناکترین جای دنیاست

چون صدی نود مردم در آن می‌میرند .

مارک تواین

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند.

کریستوفر مارلو

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند.

ضرب المثل چینی

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.

اسکاروایلد

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.

زنون

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید .

آنتونی رابینز

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

هدف زندگی باید بر اساس این باشد

که در پیری با سلامت از دنیا بروی

اما یک عمر قلبی جوان داشته باشی!

اوسه ریتر اویدسن

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد

پروفسور نخواهد شد!

لوسی اسمیت

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.

دیل کارنگی

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

امید دارویی است که شفا نمی دهد

اما درد را قابل تحمل می کند .

مارسل آشار

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد

وگرنه نیش می زند و پرواز می کند .

مارون

 

متون کوتاه پیامکی بسیار زیبا و جالب از بزرگان

 

یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین

آن است که تقسیمش کنیم .

پول شرر

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
رازهای نهفته و جالب درباره نوک سینه (پستان) خانم ها
رازهای نهفته و جالب درباره نوک سینه (پستان) خانم ها
مشاهده بیشتر