عکسهایی دیدنی و نایاب از لوس بازی اوباما

عکسهایی دیدنی و نایاب از لوس بازی اوباما

عکسهایی دیدنی و نایاب از لوس بازی اوباما که در کنار رئیس جمهور کشور چین ایستاده است را نظاره گر هستید. به گزارش فراناز غیر از این صحنه اوباما تاکنون بارها در جلوی دوربین حرکات موزون و خنده دار زیادی را انجام داده است و جنجال رسانه ای به پا کرده است.

 

تصاویر در حاشیه استقبال اوباما از شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین

 

عکسهایی دیدنی و نایاب از لوس بازی اوباما

عکسهایی دیدنی و نایاب از لوس بازی اوباما

عکسهایی دیدنی و نایاب از لوس بازی اوباما

 

مطالب داغ هفته اخیر