نکته های کلیدی برای انتخاب نام فرزند

نکته های کلیدی برای انتخاب نام فرزند

اسم ها همیشگی هستند
با اینکه افراد می توانند به شکلی کاملا قانونی اسم خود را تغییر دهند ولی خانواده و دوستان همواره آنها را با اسم واقعی شان می شناسند. تمرین کنید که اسم بچه را بلند بگویید و آن را در اتاق فریاد بزنید. اگر مادر دیگری بچه خود را با همان اسم صدا کند، چه فکری می کنید؟
 

 

معنی اسم
وقتی اسم السترین را برای دختر دومم انتخاب کردم، در اینترنت دنبال آن گشتم و متوجه شدم که این اسم دارویی است که در زمان یائسگی خانمها مورد استفاده قرار می گیرد. حتما معنی اسم بچه خود را پیدا کنید!
 

 

اسامی افراد شناخته شده  
در این مورد حواستان باشد. اگر ناگهان از شخصی که اسم او را روی بچه خود گذاشتند، بدتان بیاید چه اتفاقی می افتد؟ اگر آن شخص که اسمش را روی بچه خود گذاشته اید ناگهان جنایتکار یا آدم بدی شود، چه اتفاقی می افتد؟
 

 

در مورد انتخاب موضوع ها دقت کنید
اگر اسم بچه های خود را در رابطه با موضوع خاصی انتخاب می کنید، حتما از اینکه اسامی کافی برای تعداد بچه هایی که می خواهید داشته باشید، دارید. در غیر این صورت ممکن است در مورد آن موضوع خاص اسامی کافی برای نامگذاری بچه های دیگری که دارید نداشته باشید.
 

 

اسمی که انتخاب کرده اید به راحتی قابل دست انداختن است؟
بچه ها می توانند هر اسمی را مسخره کنند ولی کاری نکنید که این کار را برای آنها راحت تر کنید. حتما به اسمی که برای بچه انتخاب می کنید فکر کنید و آن را در کنار نام خانوادگی قرار داده و ببینید که آیا اسم و فامیل او به هم می آیند یا نه. از بچه های هفت تا ده سال بپرسید که آیا می توانند شخصی با چنین اسمی را دست بیندازند یا نه. 
فکر کردن روی نام بچه خیلی مهم است. تا آخرین لحظه قبل از تصمیم گیری وقت کافی برای فکر کردن در این مورد اختصاص دهید.

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی