جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر سری سوم

جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر سری سوم

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس چرا….؟
چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه….

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ !!
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯾﻪ ﺳﯽ ﺩﯼ ﮔﻠﭽﯿﻦ
ﺍﺯ ﺣﺒﯿﺐ ﻭ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺗﺎ ﺁﺭﺵ ﻭ ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ … !!
ﺣﺒﯿﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ .. ﺳﺮﻋﺖ ۷۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ !!!
ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﺁﺭﺵ … ﺳﺮﻋﺖ ۱۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻫﺎﯾﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ … ﺳﺮﻋﺖ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺑُﮑﺲ ﻭ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ !!!ﺳﺮﻋﺖ ۱۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ … ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻧگه ﺩﺍﺷﺖ !! ﯾﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ !. ﺑﻬﺶ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ؟ ﮔﻔﺖ : ﺻﺪﺍ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺵ !! ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ !..
ﻣﻨﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ !!
ﺍﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ !!
ﺍﻻﻥ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻪ !! ﺳﺮﻋﺖ ۲۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ … ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺩﻧﺒﺎﻟﻤﻮﻧﻪ !!! ﻫﻠﮑﻮﭘﺘﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﺩﻭ ﺧﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺷﺒﮑﻪ ۳ ﺩﺍﺭﻥ ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﺸﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !! ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻪ !!
ﻓﻘﻂ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪﯼ شهرام شب پره ﻧﺒﺎﺷﻪ/پورتال فراناز

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ۱۱۰
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻟﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﭘﻠﻴﺲ !!!
ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﻤﮏ ! ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣُﺮﺩﻩ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ !!!
ﮔﻔﺖ : ﻳﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ! ﮐﺠﺎﺋﻲ ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻥ !!
هیچی دیگه الان به قید وثیقه آزادم
من بد شانسیمو از همون دوران بچگی وقتی که تخم مرغ رو کاشتم و بهش آب دادم؛ ولی مرغ نشد فهمیدم…!!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

جمله شاخ:  

مــَــردی کــه بغــلـــش محـــل آرامـــش “یــکــــــی” نبـــاشـــه مــَــرد نیـــس .!!!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

اینایی که آدمو خر میکنن یه جورایی آدم جالبی هستن!!!!

اما اونایی که آدم رو خر فرض می کنن از خجالتشون درمیام ایشالله!!!

ینی یه روزی دهنشونو مورد عنایت قرار می دم!!!فراناز

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ

“ﺻﺪﻑ ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﯽ” ﯾﺎ “ﻏﺰﻝ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ ” ﯾﺎ “ﻣﻠﯿﻨﺎ ﺧﻮﺟﻤﻠﻪ”

ﯾﺎ “ﺁﺯﯾﺘﺎ ﻣﻠﻮﺳﮏ” ﯾﺎ “ﻣﻬﺴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ” ﻭ… ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﻡ

ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ “ﻏﻼﻡ ﺟﻮﺟﻮ” ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻢاین مطلب از سایت فراناز کپی شده

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

 ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۱ :ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻋﺸﻘﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ؟ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ!

ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۶ :ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻋﺸﻘﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﻨﯽ؟ ﻗﻠﺒﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ!

ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۱ :ﻋﺠﯿﺠﻢ، ﻋﺠﻘﻢ ﭼﻼ ﻧﺎﻻﺣﺘﯽ؟ ﻗﻠﺒﻮﻧﺖ ﺑﻠﻢ!

ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۶ :ﺩﯾﺒﯿﻠﯿﻢ، ﻋﻮﻟﻮﭘﻮﻟﻮ، ﺑﯿﻠﯽ ﺑﻮﻟﻮﻧﺎﺕ!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

دیروز تو خیابون دیدم تو یه پورشه شاسی بلند دو تا بچه…
سرشونو از تو سانروف ماشین آوردن بیرون دارن عشق میکنن….

یاد بچگیای خودم افتادم….
.
.
.
‌.
.
یه همچین حسی رو تو فرقون داشتم….

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

مردی قصد خودکشی داشت

به بالای صخره بلندی رفت .

طنابی به گردنش انداخت و آن را به صخره بست ،

مقداری سم خورد ،

خود را آتش زد ه و پرت کرد

و در همان حال به سر خود شلیک کرد .

تیر به خطا رفت

و طناب را قطع کرد !

مرد که از حلق آویز شدن نجات یافته بود ،

به داخل آب افتاد و آتش خاموش شد !

خوردن آب دریا باعث شد ، استفراغ کرده و سم را از بدن او دفع کند .

ماهیگیری او را دید و از آب زنده بیرون آورد .

مرد به بیمارستان تامین اجتماعی منتقل شد

و در آنجا

بعلت نبود امکانات درگذشت !!!!!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

 عشق یعنی با موهای زیر بغل شوهرت

نخ دندون بکشی

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

دوست دخترم از من سوال کرد و گفت : کی را بیشتر از همه دوست داری!!!؟
گفتم : مادرم
گفت : بعد از اون چی؟
گفتم : پدرم
گفت : بعد از پدرت؟
گفتم : برادرام و خواهرام…
گفت : منو دوس نداری ؟؟؟؟
گفتم : تو سوال کردی کی را دوست دارم و نگفتی که عاشق کی هستی !!!
خوشحال شد و گفت عاشق کی هستی ؟؟
گفتم : یوونتوس

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

میدونین هر دختری ک ازدواج میکنه اولین کسی ک از دستش راحت میشه کیه.
.
.
.
.
.
حافظ شیرازی
ازبس فال میگیرن
والا

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

میدونین این مطلب جالب و خنده دار

از پورتال فراناز کپی شده است

و باید به این پورتال مراجعه کنید

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

سوالای مدرسه مون یادته؟؟

لامصب جواب نصف سوال های جغرافی این بود:

آب کافی،خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب

دینی رو که نگو!!!!

دینی کلا جوابش میشه ایمان تقوا عمل صالح

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

توکل بر خدایت کن؛ کفایت می کند حتما!

اگر خالص شوی با او ؛ صدایت می کند حتما!

اگر بیهوده رنجیدی ؛ از این دنیای بی رحمی!

به درگاهش قناعت کن ؛ عنایت می کند حتما!

دلت درمانده می میرد ؛ اگر غافل شوی از او!

به هر وقتی صدایش کن ؛ حمایت می کند حتما!

خطا گر میروی گاهی ؛ به خلوت توبه کن با او!

گناهت ساده می بخشد ؛ رهایت می کند حتما!

به لطفش شک نکن گاهی ؛ اگر دنیا حقیرت کرد!

تو رسم بندگی آموز ؛ حمایت می کند حتما!

اگر غمگین اگر شادی ؛ خدایی را پرستش کن!

که هر دم بهترینها را ؛ عطایت می کند حتما!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

تو حراج مغازه ها مثلا نوشته “ کلیه اجناس فقط ۲۰ هزار تومان ”
بعد دقیقآ اون چیزی که تو انتخاب میکنی قیمتش ۴۰ هزار تومانه

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

لامصب تعداد کامنتای منم مث قرص ميمونه !
هر هشت ساعت يه دونه

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

صداقت تنها امتحانی است که نمیشه در آن تقلب کرد

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

پرغرورترين دوران زندگي دخترا دوران راهنمايي بود…
كه بعد از غذا يك دستي به سيبيلاشون ميكشيدن

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

پسر: عزیــــــــــــزم!!!
دختر: جووونـــــم!!!
پسر: گــــــــــل من!!!
دختر: جانــــم؟؟
پسر: عشــــــقم!!!
دختر: جان؟؟؟
پسر: زندگـــی من!!!
دختر: بله؟؟؟
پسر: نفس من!!!
دختر: زهـــرمار! بازم اسمم یادت رفته؟؟؟!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

اینـایی که تـو عصبانیـت
هر چـی دوسـت داری بهشـون میگـی
آخر بغلـت میکنـن میگـن
باشـه فقـط تو آروم بـاش …
کسی نمیخواد؟
منم یکی از همونام!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

ۅقـتـــی‌حــرف مـیـزنــم
سـرتـو تـکــون نَـــدہ
صــــــدا زنـگـولَــــت رو مُـــخـــہ

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

 کلاغ اولی : غار
 کلاغ دومی : غار ؟؟؟
کلاغ اولی : په نه په هتل ۵ ستاره!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

جمله ای که من هروقت یه آدم پولدار میبینم واسه آروم کردن خودم میگم:
آرامشی که ما داریمو اونا ندارن!!

 
 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

اتفاقـــا از كسايـــي كه انتظارشـــو نداشتيـــن
انتظارشـــو داشتـــه باشيـــن…!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

این دهه ۶٠یا که هی نسل سوخته نسل سوخته میکنن
فکر نکنن ما یادمون رفته ماه رمضوناشون تو زمستون بوده ..!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

وقتی مو تو غذا باشه،فرقی نداره مژه ی دلبر باشه یا سیبیل اصغر آقا!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

به این نتیجه رسیدم که اگه مامانم فقط یه روز بره بیرون خرید بعد مارو تو
خونه تنها بذاره من و بابام و داداشم سر فوتبال pes 2013 میزنیم
همدیگه رو میکشیم!!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

رو اعصاب تر از مهمونی که شب می مونه
مهمونیه که شب مونده و صب زودتر از همه بیدار می‌شه
جاشو جم می کنه و عین منگولا میشینه یه گوشه منتظر صبحونه!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

یه ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻬﻢ ﺻﺒﺢ ﻣﺴﯿﺞ ﺩﺍﺩﻩ:
ﺟﻼﻡ
ﺗﻮ ﺟﻠﺪ ﺧﻮﮐﺼﻠﯽ ﻓﺪﺍﺕ ﺑﻠﻢ!
ﺟﯽ ﺍﻑ ﻣﯿﻔﺎ ﻧﺪﺍﻟﯽ؟
ﻣﯿﺜﻪ ﺑﻼﺕ ﺩﻭﭺ ﺻﻢ؟
ﺑﻮﭺ ﺑﻮﭺ!!!!
.
.
.
ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﻔﺘﻢ چند ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻦ
ﻣﻦ که ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ میدم!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

دوستان سفر میرید مموری کارت گوشیتونو توی کامپیوتر خالی کنین !

اینستاگرام درایو D نیست که !!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

بابام اومده تو اتاقم نشسته رو تختم ببینه چیکار میکنم …
الان دو ساعته دارم زندگی نامه ی دکتر شریعتی رو میخونم
اگه بدونین چه انسان بزرگی بوده !!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

میدونین هر دختری ک ازدواج میکنه اولین کسی ک از دستش راحت میشه کیه؟
حافظ شیرازی
ازبس فال میگیرن

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

مورد داشتيم آقا از خانمش پرسيده
ميخواي خورشيد زندگيم بشي؟
خانم گفته بله كه ميخوام
آقا گفته پس لطفا ٦٧ ميليون مايل از من دورشو

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

عجب گیری کردیم هاااااا
دیروز زمستون گیر داده بود الکی من بهارم
الان بهار داره تلافی میکنه میگه الکی من زمستانم

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

واسه عید تنها برنامه م این بود که عکس فیسبوکمو عوض کنم!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

این رستورانا هرچی با کلاس تر میشن غذاشون کمتر میشه . . .
ما ی بار رفتیم یه رستوران خیلی با کلاس
یه نقطه وسط بشقاب بود دورش سس زده بودن

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

 مورد داشتیم دختره رفته شیرینی فروشی گفته یه جعبه شیرینی میخوام
یارو گفته چند کیلویی؟ … دختره گفته 45 کیلو ام ولی رژیم گرفتم لاغر شم
میگن شیرینی فروشه رفته تو یخچال نشسته میگه من شیرینی ناپلئونیم….!!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

توﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ دختره ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ببخشید ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺪ؟!
یه پوزخند زدمو یه کام محکم از سیگار گرفتم با یه صدای خسته گُفتم :ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ…
ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻡ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ…
نابود شدم… میفهمی؟ نابود

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

یه مرحله ای بالاتر از روشنفکری هست!…
اونم اینه که کتاب نخری تا درخت های کمتری قطع بشن!
ایرانیها الان تو این مرحله هستن

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

ضرب المثل داییم وقتی داره مهمون دعوت میکنه:
در خانه ما رونق اگر نیست
وای فای هست !!  حتما بیاین !!

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

طرف فکر میکرده تو فازه Love ه
ولی بعد فهمیده تو فاضلابه
به همین برکت قسم

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

لات ترین حیوونه دنیا پنگوئنه!
یه جوری راه میره انگار یه جنگل حیوونو لت و پار کرده

 

 😆 جدیدترین جوک های خنده دار لاین و ایبر و واتس اپ 😆 

 

ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ
ﻣﯿﮕﻢ : ﺑﻠﻪ!
ﻣﯿﮕﻪ :ﺣﻤﻮﻣﯽ؟
ﻣﯿﮕﻢ : ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻟﻨﺪﻧﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ!
ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺭ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ…
ﺩﺧﺘﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﯾﺒﺮﻭ
ﻻﯾﻨﺖ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺍﭖ ﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ!
ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ
ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﺑﯿﺸﺮﻑ

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
حقایقی درباره افزایش سایز آلت تناسلی
حقایقی درباره افزایش سایز آلت تناسلی
مشاهده بیشتر