ساخت مسجد برای همجنسگراها در آفریقای جنوبی

ساخت مسجد برای همجنسگراها در آفریقای جنوبی

قرار است فردا در آفريقاي جنوبي مسجدي افتتاح شود كه زنان مي‌توانند در آن امام جماعت شوند، همجنس‌گراها حضور يابند و مسلمانان با غير مسلمانان ازدواج كنند.
به گزارش فراناز يك استاد مطالعات اسلامي و تاريخ آفريقاي دانشگاه آكسفورد قصد دارد مسجدي را در دومين شهر آفريقاي جنوبي افتتاح كند كه فعاليت‌هاي خلاف شرع در آن آزاد است.
دكتر تاج هارگي ـ Dr. Taj Hargey متولد شهر كيپ تاون ـ Cape Town است كه اكنون به دليل تاسيس مسجدي با قوانين شاد در معرض انتقادات بسياري از سوي جامعه مسلمين قرار گرفته است.
هارگي ميگويد: اگر چه من زندگي همجنس‌گرايانه را تاييد نمي‌كنم، اما آن را محكوم نيز نخواهم كرد!
تاج هارگي خاطرنشان كرد: به هرحال ما پذيراي افراد هم‌جنس گرا هستيم و با آنها در مورد موضوعاتي چون جنسيت، سياست و ساير موضوعات گفتگو خواهيم كرد.وي بي‌اطلاعي يا بي‌توجهي خود به احكام اسلامي را اينگونه ادامه داد كه: اين مسجد همچنين شرايط ازدواج زنان مسلمان با مردان ساير اديان را فراهم مي‌كند!تحليل گران معتقدندبا شدت گرفتن فعاليت گروههاي تندرو و افراطي، برخي پديده‌هاي تفريطي كه از ناحيه ديگري به دين ضربه مي‌زنند نيز در كشورهاي غربي يا نزديك به غرب ايجاد شده است.

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر