آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

این هم آموزش ساخت سبد ساده دیگر برای خنچه عقد.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

یک کاسه پلاستیکی در اندازه دلخواه پایه این سبد هست.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

با یک یا چند لایه پشم شیشه اطراف کاسه را بپوشانید.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

برای پوشش داخل ظرف بدون در نظر گرفتن کفی یک استوانه از پشم شیشه دو برابر ارتفاع ظرف در نظر بگیرید.

 

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

قسمت اضافه را روی لبه ظرف لوله کنید و با چسب به لبه بچسبانید.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

برای دسته سبد دو یا سه تکه سیم ضخیم را با یک لایه پشم شیشه و بعد یک جلد از ساتن بپوشانید.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

از ارگانزا یا حریر یک جلد سه برابر بزرگتر از ضخامت دسته آماده کنید.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

رویه حریر را تن دسته کنید!

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

با سوراخ کردن دیواره ظرف دسته ها را نصب کنید. از ساتن به قطر دایره کف ظرف به اضافه ارتفاع دیواره یک دایره بزرگ ببرید، ظرف را وسط این دایره بزرگ بگذارید و جلد بگیرید!

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

از ساتن به اندازه دو برابر ارتفاع سبد ببرید و داخل سبد و لبه را هم بپوشانید.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

از مقوا دایره ای به اندازه کف ظرف ببرید و با یک لایه پشم شیشه و بعد ساتن روکش کنید . کفی را داخل سبد بچسبانید.

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

لبه روبان ارگانزا را چین بدهید و دور تا دور لبه سبد بچسبانید. می توانید به جای روبان از ارگانزای دولا هم استفاده کنید.

 

آموزش جدید تزئین سبد خنچه عقد

اگر گل های رز روبانی را دوست دارید، می توانید تعدادی از این گل ها بسازید و روی سبدتان نصب کنید. ( آموزش گل های رز روبانی را قبلا” برای شما گذاشتم )

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر