نباید حتما که شاگرد انیشتین باشیم

نباید حتما که شاگرد انیشتین باشیم

حتما که نباید شاگرد انیشتین باشیم…………… طی یک روز با شاگردی چارلی چاپلین
=====================================
آموخته ام که :

آموخته ام که با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه
، رختخواب خرید ولی خواب نه،
ساعت خرید ولی زمان نه،
می توان مقام خرید ولی احترام نه،
می توان کتاب خرید ولی دانش نه،
دارو خرید ولی سلامتی نه،
خانه خرید ولی زندگی نه و
بالاخره می توان قلب خرید، ولی عشق را نه.

……………………………………………………………………………..
آموخته ام … که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی.
………………………………………………………………………

آموخته ام … که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.
…………………………………………………………………………………
آموخته ام … که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت
………………………………………………………………………………
آموخته ام … که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم.
……………………………………………..

آموخته ام … که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
…………………………………………..
آموخته ام … که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم.
………………………………….
آموخته ام … که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد.
……………………….
آموخته ام … که این عشق است که زخمها را شفا می دهد، نه زمان

………………………………….
آموخته ام … که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر بگویم دوستش دارم.

مطالب داغ هفته اخیر