جملات زیبای عاشقانه و دلنشین

جملات زیبای عاشقانه و دلنشین

افراد
به اندازه کمبودهایشان،
دیگران را آزار می دهند…

 

*******مطالب عاشقانه و زیبا*******

 

مال کسی باش که حتی ساده ترین لباس تنت باشد. …

تو را به همه دنیا نشان دهد و بگوید :

این همه دنیای من است.

 

*******مطالب عاشقانه و زیبا*******

 

دوستی نوشته بود؛

(( بچه ها همبازیاشونو تا وقتی دوست دارن که بهشون ببازن ! ! ! ))

یاد بعضیا افتادم،

این بعضیا تا زمانی اطرافیانشون رو دوست دارن که در تمامی مراحل زندگی،
ازشون عقب تر باشن،

زمانی که پا به پاشون بیان یا ازشون جلو بزنن، از چشمشون میفتن.

 

*******مطالب عاشقانه و زیبا*******

 

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ

ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺒﺮ

ﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ !

 

*******مطالب عاشقانه و زیبا*******

 

نانوایی شلوغ بود و چوپان،مدام این‌پا و آن‌پا می‌کرد،

نانوا به او گفت:چرا اینقدر نگرانی؟

گفت:گوسفندانم را رها کرده‌ام و آمده‌ام نان بخرم، می‌ترسم گرگ‌ها شکمشان را پاره کنند!

نانوا گفت:چرا گوسفندانت را به خدا نسپرده‌ای؟

گفت:سپرده‌ام،

اما او خدای«گرگها»هم هست !

 

*******مطالب عاشقانه و زیبا*******

 

ﻭﻗـﺘـﯽ ﺑـﻤﯿـﺮیم ﻫﯿـﭻ ﺍﺗـﻔـﺎﻗـﯽ ﻧـﺨـﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓـﺘـﺎﺩ …
ﻧـﻪ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮمان ﺗـﻌـﻄﯿـﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ ! ﻧـﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒـﺎﺭ ﺣـﺮﻓـﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ !
ﻧـﻪ ﺧﯿـﺎﺑـﺎﻧـﯽ ﺑـﺴﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !
ﻧـﻪ ﺩﺭ ﺗـﻘـﻮﯾـﻢ ﺧـﻄﯽ ﺑـﻪ ﺍﺳـم ما ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !
ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻮﻫـﺎﯼ ﻣـﺎﺩﺭ ﮐـﻤﯽ ﺳﭙـﯿـﺪﺗـﺮ ﻣﯿـﺸﻮﺩ !
ﭘـﺪﺭ ﮐـﻤﯽ ﺷﮑـﺴﺘـﻪ ﺗـﺮ … ﺍﻗـﻮﺍﻣـﻤـﺎﻥ ﭼـﻨـﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳـﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐـﺎﺭ !
ﺩﻭﺳﺘـﺎن ﺑـﻌﺪ ﺧـﺎﮐﺴﭙـﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗـﻊ ﺧـﻮﺭﺩﻥ ﮐـﺒـﺎﺏ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨـﺪﻫﺎﯾـﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!
ﻣا ﻓـﻘـﻂ ﺗـﻨﻬـﺎ ﮔـﻮﺭﮐـﻨﯽ ﺭﺍﺧـﺴﺘـﻪ ﻣﯽﮐـنیم ﻭ ﻣـﺪﺍﺣـﯽ ﮐـﻪ ﺍﻟﮑـﯽ ﺍﺯ
ﺧـﻮﺑـﯽ ﻫـﺎﯾـمان ﻣﯿﮕـﻭﯾـﺪ!!! ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗـﻤﺴـﺎﺡ ﻣﯿـﺮﯾـﺰِِِِﺩ !
ﭼـﻪ ﺑـﯿـﻬـﻮﺩﻩ ﺯﯾـستیم ….

 

گردآوری : گروه اینترنتی فراناز

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی