متن عاشقانه جذاب و کوتاه

متن عاشقانه جذاب و کوتاه
زخمي در پهلويـم است… روزگار نمک مي پاشــد… و مـن به خــود مي پيچـــــم و همه فــــکر مي کنند مي رقـصم…
آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند و جای قناری می فروختن
این روز ها هوس را رنگ می کنند و جای عشق می فروشند
آن روزها مال باخته می شدی
و این روز ها دلباخته . . .

مست شد…
خواست که ساغر شکند!
عهد شکست…
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست…

بهار پشت زمستان بهار پشت بهار….
دلم گرفت؛ از این گردش و از این تکرار

زخمي در پهلويـم است..
روزگار نمک مي پاشــد..
و مـن به خــود مي پيچـــــم..
و همه فــــکر مي کنند مي رقـصم

احمقانه تر از دوست داشتن هاي يك طرفه …
تنهايي هاي دو طرفه ست . . .

نه مثل ِ هر کس !!!
مثل ِ کسي که برايم “کس ِ ديگريست” ،
دعايت مي کنم …

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی