باحالترین متن های کوتاه و زیبای تلگرام

باحالترین متن های کوتاه و زیبای تلگرام

هنگام خواستگاری از چشمهایت چیزی نپرس ، با گوشهایت مشورت کن !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

چون از زندگی خسته شده بود ، مرخصی گرفت و رفت به جهان دیگر

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

 بادکنک یک سوزن به خودش زد ولی فرصت نکرد جوالدوز به دیگران بزند

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

فنر ‎خجالتی ، نتوانست خودش را جمع‎ ‎کند

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

شکوفه پاداش درختانی است که سختی سرمای زمستان را به جان خریده اند …

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

دست سرنوشت را . . .
بـــــــایـــــــد قطــــــع کـــــــــرد . .
او دزد ” آرزوهـــــــــای ” مـــن اســـــت !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

شکوه علفزار را در شکم گوسفند دیدم !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

اگر خودتان را به آن راه زدید ، مواظب باشید گم نشوید

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

مردم می گویند حالت را می گیرم ، نمی گویند دیروز یا فردایت را می گیرم …
چون اگر حال را بگیرند فردا را هم گرفته اند و دیروز را بی فایده کرده اند !!!

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

بی رنگ و روغن هم می توان تابلو شد.

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

وقتی گوشم سنگین میشه ، وزنم تغیری نمی کنه !!!

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

با این که کچل بود کلکسیون سشوار داشت !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

تمام خیابانها سبز شده اند از وقتی که مراکاشت وبادیگری رفت..

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

پایمال ترین ، بی بوترین ولی مقاوم ترین گل دنیا را روی قالی خانه مان یافتم

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

بیکاری هم خودش یک کار است ، افسوس که تعطیلی و مرخصی ندارد

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

هیچ کس به سکوتم نمی رسه…
همه منتظرن به فریادم برسن!!!

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

رنگین کمان آتش بازی آبکی طبیعت است

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

ماهیهای آپارتمان نشین ، در تنگ آب زندگی میکنند

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما