نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

سر پایینی برنده

سر بالایی شرمنده

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 
کاش جاده زندگی

هم دنده عقب داشت

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

داداش مرگ من یواش

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

زندگی نگه دار پیاده میشم

آیی بی وفا کجا میری

اونطرفی که ورود ممنوعه

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

بوق نزن ژیان، میخورمتا

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع

عشق آمد و گفت من بی سوادم

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

پشت یه ژیان هم نوشته بود

جد زانتیا

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

قربان وجودت که وجودم زوجودت بوجود آمده مادر

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

شتاب مکن، مقصد خاک است

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

تو هم قشنگی

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

ای عاشق دلسوخته اندوه مدار

روزی به مراد عاشقان گردد کار

 

نوشته های طنز و جالب مخصوص پشت ماشین و کامیون

 

رادیاتور عشق من ازبهر تو، آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
رازهای نهفته و جالب درباره نوک سینه (پستان) خانم ها
رازهای نهفته و جالب درباره نوک سینه (پستان) خانم ها
مشاهده بیشتر