اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

دوستت ندارم به اندازه اقيانوس، چون يه روز تموم مي شه.

دوستت ندارم به اندازه خورشيد، چون غروب مي کنه.

دوستت دارم به اندازه روت که هيچوقت کم نمي شه

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

با ZبوN بيZبوNي MيگM دوSت دارM…

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

1-يکي دلش به صد دل بنده
?-يکي صد دل به يک دل ميبنده
?-يکي يه دل به يه دل ميبنده وتا آخر پايبنده
?-يکي دل به هيچکي نميبنده
?-يکي نميدونه دلش به کي بنده

?-يکي هر بار به يکي دل ميبنده
?-يکي دل ميبنده تا بخنده
?-يکي هم مثه من دلش آکبند مونده به کي دل ببنده!!

 اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

اي با صفا / تورا زنم صدا

هر روز مي دهم ندا/ اگر داشتي وفا

اس ام اس ميدادي گدا !

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

تو فرشته اي ميدونستي؟.

.

.

البته فرشته قبض روح

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

اب پ ت ث ى آ 3 3


فقط دكمه 3 گوشيم كار مي كنه!

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

دعاي خالصانه يک کودک:خدايا،لطفا براي خانمهاي فقيري که توي کامپيوتر بابام هستندلباس بفرست !!!

 

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

 

ميگن خوشتيپ ها عمرشون کوتاهه

خوش به حالت حالا حالا ها زنده اي !!!

اس ام اس های سرکاری خنده دار (56)

زندگي را از تو نام برده اند !
ز : زاويه نگاه تو
ن : نواي کلام تو
د : درگاه ابروي تو
گ : گيسوي پريشان تو
ي : يارو ، سر کاري!

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر