اگر می خواهید کودک تان مؤدب شود بخوانید

اگر می خواهید کودک تان مؤدب شود بخوانید

در برابر کودک خود همیشه ادب را رعایت کنید. از کلمات لطفا، ببخشید، خواهش می کنم، معذرت می خواهم، عزیز دلم و از این قبیل الفاظ در صحبت های خود بکار ببرید.

مراقب گفته‌های خود باشید
 
در برابر کودک خود همیشه ادب را رعایت کنید. از کلمات لطفا، ببخشید، خواهش می کنم، معذرت می خواهم، عزیز دلم و از این قبیل الفاظ  تا او هم یاد بگیرد چگونه حرف بزند و مبادی آداب باشد. هیچگاه کلمات زشت و قبیح به زبان نیاورید که او چون طوطی عمل کرده و کلمات شما را تکرار می کند.
 
انرژی کودکان را تخلیه کنید
 
وقتی به پارک یا فضای باز می روید، با کودکان بلند آواز بخوانید و از او بخواهید هر چقدر دوست دارد سر و صدا کند تا انرژی اش تخلیه شود.
 
بعد از مدتی متوجه می شوید کودکتان احساس خوبی پیدا کرده و با نشاط شده است. در ضمن باید به او بیاموزید در هر مکانی باید بنا به موقعیتش رفتار خاصی داشته باشد. پارک و محل های تفریح، جای بازی و سر و صدا است و تا می تواند بازی و فعالیت کند.
 
از کودکان کمک بخواهید
 
شما می توانید در کارهایی که آسانتر هستند و نیاز به فعالیت های خطرناکی ندارد، از کودکتان بخواهید به شما کمک کند، چرا که با این کار هم حس توانایی انجام کارهای بزرگ را در او تقویت می کنید هم حس اعتماد به نفس او را بالا خواهید برد.
مطالب داغ هفته اخیر