سخنان آموزنده از دیل کارنگی

سخنان آموزنده از دیل کارنگی

همواره دیگران را تشویق کنید. خطاهایشان را کوچک و کاری را که می‌خواهید انجام دهند آسان نشان دهید. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

ما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ،اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود ، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

کار ارزانترین دارویی است که برای رفع نگرانی در دسترس است. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

اگر دنیای حقیقی را رها کرده و بسوی دنیای رویایی که ساخته ذهن خودمان است برویم ،آن زمان است که دیوانگی را برای خود خریده ایم. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

بگذار مخاطب فکر کند فکری که تو به او تلقین کرده ای از خود اوست. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

با دیگران بخند نه بر دیگران. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنی بر روی گذشته و آینده کشید و تنها به زمان حال اندیشید. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبخند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

بجای اینکه نسبت به دشمنان خود کینه توزی کنیم ،خداوند را شاکر باشیم که زندگی ،ما را همچون آنها بار نیاورده است. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

هنر گوش دادن را فراگیرید. فرصت‌ها گاهی به آهستگی در می‌زنند. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

تا می‌توانید دوستان صمیمی برای خود انتخاب کنید و بدانید که هرچه بیشتر دوست بیابید در زندگی موفق تر هستید. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

شما می توانید در طی دو ماه با توجه کردن به دیگران دوستان بیشتری پیدا کنید تا اینکه در عرض دو سال بخواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

موثرترین عوامل استراحت و تفریح همانا ایمان صحیح به دین و خواب و موسیقی و خنده است. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری  دارد.دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

همیشه از مباحثه دوری کنید همانطور که از مار زنگی و زلزله فرار می‌کنید. به هیچ کس با صراحت نباید گفت که اشتباه می‌کنید. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

فكر خوب معمار و آفريننده است. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

مرور زمان به خودی خود بسياری از نگرانی ها را از بين می برد. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي كند. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

نگذار موریانه نگرانی،بنای زندگیت را واژگون کند. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است .دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

حتماً کاری را انجام بدهید که از آن میترسید ، این امن ترین روشی است که تاکنون برای چیرگی بر ترس کشف شده است. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

عزت و جلال مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان کوچک آشکار می شود. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

عده بسیار کمی از مردم ،سرزنشهای مفید را به تعریف های دروغین که از ایشان بعمل می آید ،ترجیح میدهند. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

موفقیت در آرزوها نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

زندگی یعنی هر روز و هر ساعت را زیستن. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین میبرد. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

ما به این دلیل خسته میشویم که احساساتمان موجب تولید فشارهای عصبی در بدنمان می شود. دیل کارنگی

 

** سخنان آموزنده دیل کارنگی **

 

کار خود را به بهترین شکل انجام بده  و سپس چتر کهنه ات را بالای سر بگیر تا تو را از باران انتقادها در امان نگه دارد. دیل کارنگی

 

** سخنان دیل کارنگی **

 

زندگی و وجود ما سراسر راز و معماست که ما قادر به درک و فهم آن نیستیم. دیل کارنگی

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی