جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی

جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی

جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی

جوک های تابستانی

جوک خنده دار

جوک باحال

من هرسال دم عید اهدافی که قراره توی سال جدید بهشون برسم رو توی یه کاغذ مینویسم.
الان همون کاغذ پارسال رو پیدا کردم, دیدم دیگه نمیخاد واسه سال بعد کاغذ جدید بنویسم.
فقط ۹۳ رو بکنم ۹۴ ردیفه

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻋﻮﺗﻢ ﮐﺮﺩ ﮔﺮﻭﻫﺶ
ﺍﺳﻢ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:
ﭼﺖ=ﺣﺬﻑ . ﻣﺘﻦ=ﺣﺬﻑ . ﺟﻮﮎ=ﺣﺬﻑ . ﻋﮑﺲ=ﺣﺬﻑ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ:
ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭘﺲ..؟؟؟؟
ﺍﻭﻝ ﺣﺬﻓﻢ ﮐﺮﺩ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ pv ﮔﻔﺖ:
ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ..

.

.

ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﻗﺎﯾﻘﺖ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺩﺍﺵ؟؟ خیلی اقایی

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

یارو داشته تو اتوبان با سرعت ۱۸۰ تا رانندگی میکرده که پلیس میگیریشو و ماشینشو متوقف میکنه.
پلیسه میاد کنار ماشینو میگه:گواهینامه و کارت ماشین لطفا
بعدش یارو میگه : من گواهینامه ندارم.کارت ماشینم ندارم.این ماشینم مال من نیست.کارتو مارتاشم دست من نیست.من صاحب ماشینو به قتل رسوندم و جنازشو انداختم صندوق عقب.الانم ک داشتم میرفتم از مرز فرار کنم برم اون ور آب شما منو گرفتین
پلیسه که حسابی تعجب کرده بود میره درخواست کمک کنه .فرمانده اش هم میگخ تو کاری نکن من خودم حلش میکنم .فرماندهه سریع میاد جای ماشین یارو به یارو میگه:
آقا گواهینامه و کارت ماشین لطفا:یارو قشنگ گواهینامه و کارت ماشینو رو از تو جیبش در میاره میده به فرماندهه.فرمانده میگه در صندوق عقبو باز کن ببینم:یارو در صندوق عقبو باز میکنه فرماندهه میبینه توش خالیه.به یارو میگه پس این مامور ما چی میگه؟
یارو میگه : نمیدونم والا جناب سرهنگ لابد الانم میخاد بگه که من داشتم با ۱۸۰ تا سرعت میرفتم
خداایییییییییییییی هوشش تو حلقم

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

 مورد داشتیم طرف بخاطر عیدی گرفتن

کفش پوشیدنش ۲۰ دقیقه طول کشیده

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻓﺘﻪ

ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻗﺎ ۲ ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﺪﯾﻦ ، ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻩ ﮔﻔﺘﻪ :

۴ ﺗﺎ ﺑﮕﯿﺮ ۲ ﺗﺎﺷﻢ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ !

ﺍﯾﺸﺎﻻ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﯿﺮﻣﻮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ..!! 90

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊
 

ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻣﻴﺮﻳﺪ ﻣﻬﻤﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ

ﺍﺯ ﻛﺪﻭﻡ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺨﻮﺍﻳﻴﻦ ﺭﻭﺑﻮﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ۳ ﺑﺎﺭ ﻟَﺐ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

من تصمیم گرفتم تعطیلات عید برم همه جا رو بگردم.

زیر فرش..زیر تخت..پشت یخچال..
شاید یه پولی چیزی پیدا کردم
از بیکاری بهتره که

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

اولین اختلاس سال

پسرم عیدی هات رو بده بابا برات نگهداره

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

حدیث ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ:
.
.
.
ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺪﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ؟
ﺗﺎﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ۱۸+ ﻣﯿﮕﺸﺘﯽ
ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ بهت ﯾﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺪﻡ …
ﺑﯿﺎﺧﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﻣﻮﻣﻦ

shake2

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

کنار دوس دخترم نشسته بودم یهو بلند شد با لگد زد تو شکمم بعد
گوشی رو کوبوند تو سرم گفت بگیر Alarm جونت داره زنگ میزنه!!!!
قیافه من dash2

گوشی tantrumsmiley

سیستم عامل گوشی از شدت خنده از اندروید به جاوا تبدیل شد
منم ک اینجا جام خوبه مرتضی پاشایی سلام میرسونه

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ﻟﺤﺎﻑ
ﺑﮑﺸﻪ ﻻﻣﭗ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺩﺭﻭ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﺒﻨﺪﻩ

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻓﻴﻠﻤﺎﺱ ..
ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ … ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ تلویزیون زیاد میکنهﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻻﻣﭗ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ
ﻣﯿﺮﻩ … ﺩﻭ ﺳﻪﻧﻔﺮ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺕ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ ..
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻭﻧﻴﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ گوشیت رو ﺑﺒﺮﻩ زنگ بزنه شارشو تموم کنه

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

داشتیم با مامانم وسایل انباری رو مرتب میکردیم
یه دفعه مامانم یه جعبه مدادرنگی ۲۴رنگ قاب فلزی رو از توو کارتون درآورد. نگاش کرد و زد زیر خنده!!!
گفت: میدونی این چیه؟ اینو خریده بودم هروقت ٢٠گرفتی بدم بهت
!!! خاک تو سرت !!!

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

این همه دکتر میگن ورزش عمر را زیاد میکنه
.
.
.
.
اما لاک پشت ۴٠٠ سال عمر میکنه.
خرگوش ٢ سال.
گول حرفای دکترا رو نخورید.
استراحت کنید …..

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

 پلیس دهن یارو رو بو میکنه ، میگه عرق خوردی . . . !؟ میگه ، نه به خدا زیاد حرف زدم دهنم عرق کرده

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊
 

جمعه خیر سرم با دوستام رفتم خوش بگذرونم بدتر ضدحال شد

همه یا ازدواج کردن یا نامزد داشتن اصن لامصب حس خرمگس معرکه داشتم  

 

◊◊◊جوک و لطیفه های خنده دار تابستانی◊◊◊

 

آرزوههای ایرانی ها در دهه های مختلف…

دهه ۵۰: اگه انقلاب کنیم خوشبخت میشیم
دهه ۶۰: جنگ تموم بشه خوشبختیم
دهه ۷۰:خرابیهای جنگ و بسازیم خوشبختیم
دهه ۸۰:اگه معجزه بشه خوشبختیم
دهه ۹۰:از این بدبختر نشیم خوشبختیم

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما