جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

اگر حرف مفت را می خریدند خیلی ها میلیاردر بودند.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

ماهی ، هیچگاه برای تعطیلات به کنار دریا نمیرود

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

آن‌قدر در خودم فرورفتم که سر از قوزک پایم درآوردم.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

معلم شیمی عصبانی شد ، برخورد فیزیکی کرد !

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

در رقابت عقربه های ساعت با یکدیگر همیشه بازنده چشم من است

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

بعضی از خیابان ها دو طرفه اند و بعضی یک طرفه اما خیابان بی طرف نداریم.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

 حتی موهایم هم می‌دانند که پایان شب سیه سپید است.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

گاهی اوقات «کلیه» امورم درد می کند.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

قلم کم حرف، عمرش طولانی است.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

 بعضی‌ها عددی نیستند؛ ما آن‌ها را به توان رسانده‌ایم.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

گورستان ، کمپ ترک اعتیاد زندگیست !

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

اغلب از بی وقتی شکایت می کرد ولی مشکل اصلی او بی هدفی بود.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

با دیدن قبض آب، برق از سرش پرید.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

چشم گذاشتم تا بیایی ، رفتی کله پزی دیگر !

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

آغاز هر سلام، پایان خداحافظی است.

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

همیشه برای دوربین ها
 لبخند می زنی
 دریغا من
 که نزدیک بین ام!

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

برای اینکه صدای شکستن دلش شنیده نشود با صدای بلند می خندد

 

جدیدترین جوک های داغ و جالب کاریکلماتور

 

زندگی خیلی کوتاه است، ولی آنقدر بلند هست که آن را تباه نکنیم.

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
برانگیختگی جنسی و هات کردن زنان + جزئیات کامل
برانگیختگی جنسی و هات کردن زنان + جزئیات کامل
مشاهده بیشتر