جدیدترین اس ام اس های فلسفی در سال 1394

جدیدترین اس ام اس های فلسفی در سال 1394

جدیدترین اس ام اس های فلسفی در سال 1394

 

حاصل من از فضل فقط این شد که

بر جهل خود دانا شوم

بقراط

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

بزرگترین عیب آن است که

از عیب خویش آگاه نباشیم

کارلایل

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

تنها سکوت است که

می تواند ما را به معرفت برساند.

رادها کریشنان

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

آن کس که اراده و استقامت دارد

روی شکست نمی بیند

مترلینگ

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران

نیکی در باره آنهاست

روسو

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

علم و دانش کلیدی است که

تمام درها با آن باز می شوند.

آناتول فرانس

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

برای اینکه دانش ملکه شود

تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است.

برنادشاو

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

دنیا سراسر زیبائی و جمال است

و ما کمتر متوجه آن هستیم

پاسکال

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر .

بزرگمهر

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

خطاهای دیگران را

چون خطای خویش ، تحمل کن.

فنلن

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست.

پاسکال

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد.

فرانکلین

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

هرکس تاریخ بداند

هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال

آلفرد روزنبرگ

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

راز سعادت در این است که

کاری که به تو واگذارشده دوست بداری.

هاکسلی

 

اس ام اس فلسفی سال 1394

 

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست.

سقراط

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما