دخترا ازدواج رو اینجوری تصور می کنند/عکس

دخترا ازدواج رو اینجوری تصور می کنند/عکس

این مطلب فقط و فقط جنبه ی طنز دارد

تصور دخترها درمورد ازدواج:

قبل ازدواج!

 

 تصور دخترها درمورد ازدواج کردن ! (طنز)

 

دخترا ازدواج رو اینجوری تصور می کنند/عکس

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بعد ازدواج!؟

 

دخترا ازدواج رو اینجوری تصور می کنند/عکس

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر