اس ام اس عاشقانه جدید مرداد ماه 93

اس ام اس عاشقانه جدید مرداد ماه 93

SMS Asheghaneh


دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز می کنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارمپیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


احتیاجی به تسبیح نیست

دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهمپیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم :

دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghanehو چه انتظار بزرگی است

اینکه بدانی پشت هر “دوستت دارم”

چقد دوستت دارم…!پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


دوست داشتن یعنی وقتی میــــدونه…

رو چیزی حساسی یا از کاری بدت میـــاد…

حواسش هست که ناراحتت نکنه…

دوست داشتن یعنی همین…پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


گوش تلفن کر

“دوستت دارم ” را امشب

در گوش خودت خواهم گفت . . .پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


به یک “نترس”

به یک “نوازش”

به یک “آغوش”

به یک “دوستت دارم”

خلاصه بگویم به “تو” نیازمندمپیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


و من هنوز تو را مثل “تمام شد”

مشق شبم دوست دارم …پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


از من نپرس چقدر دوستت دارم ،

اینجا در قلب من حد و مرزی برای حضور تو نیست . . .پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


باران بند آمد

ولی نبودن تو همچنان می بارد

باران بند آمد

ولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


دوست دارمش

از بند تا بلند

از دست تا دعا

از صبر تا خدا

حتی اگر همه بگویند : از آن من نیستپیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــر آدم هـــا یــکــ نـــفـر را

هـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــد

نــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را …پیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh


یه “دوستت دارم”هایی هم هست …

میدونی دروغه ها ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس می کنهپیامک عاشقانه جدید
SMS Asheghaneh

مطالب داغ هفته اخیر