اس ام اس جدید التماس دعا

اس ام اس جدید التماس دعا

اس ام اس های التماس دعا زیارت،اس ام اس،التماس دعا،زیارت قبول،اس اس،اس دار،اس ام،اس

***

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود

یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا

تو را به فاطمه (س) سوگند

التماس دعا

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

انیس قلب خود تنها خدا کن

خدا را در دل شبها صدا کن

ز خوف حق چو اشکی را چکاندی

به حال این رفیقت هم دعا کن

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

ما را به دعا کاش فراموش نسازند

رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

 

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

 

این دست های خالی و ساده دخیلتان

ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

می کشی آه و در چشم هایت

می رمند آهوان دسته دسته

در گلویت ترک می خورد بغض

التماس دعا ! دل شکسته

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

در این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم

که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد

پس ای مهربان التماس دعا،سایت فراناز

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

شادی عیدانه تان افزایشی

و التماس دعا سفارشی !

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است

آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است

یاد آر که محتاج دعایت هستم

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان

و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت

مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند

اللهم لبیک

مرا دعا کنید

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

درد مندیم اى خدا درمان نما

درد بى درما نما ن درمان نما

هر که ارد دست حاجت نزد تو

با ر الهى درد او درمان نما

التماس دعا

 

اس ام اس جدید التماس دعا

 

شب عفو است و محتاج دعایم ، زعمق دل دعایی کن برایم

اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی

کمی هم نزد او یادی زما کن ، کمی هم جای ما او را صدا کن

بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دو دستش خالی و غرق گناه است

 

گردآوری : فراناز

مطالب داغ هفته اخیر