استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

باران که گرفت

زنده شدی از میان هزار لحظه دلتنگی

و من خیس شدم از عطر بودنت !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

پر از رقصیدن گنجشک ها باش

همیشه بر تن گنجشک ها باش

به مردم اعتمادی نیست باران

خودت پیراهن گنجشک ها باش

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

کشاورز دعای باران خواند و باران آمد

کاش تو را خواسته بود ، کاش تو آمده بودی …

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

کنار پنجره خاطرات عجیب می چسبد ، چای و باران !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

هوا چقدر دیوانه است

تو که نیستی گریه می کند ، همه دچارت شده ایم ، همه !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

باران را دوست دارم

چون رفتن بلد نیست ، فقط می آید …

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

چرا فرار ؟

چرا چتر ؟

تنها آدم های آهنی در باران زنگ می زنند !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

بر سرش چتر گرفتم

دیدم او خودش باران است !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

زیر چتری که جای یک نفرست تو بایست

من زیر باران در کنارت قانعم …

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

باران شده ای !

یک لحظه میباری و من یک هفته بیمارم !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

بعد از تو

هوای هر دو سوی پنجره بارانی ست !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن

دلم داره پر میزنه واسه تو و قدم زدن

وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز

نمیدونی تو این هوا چشات چه خوشرنگ میشه باز

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

باران کمی آهسته تر

اینجا کسی در خانه نیست

من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

بعضی وقتها که میان واژه های من جا نمی شوی

شعرِ باران می شوی و زلال می باری از آسمان چشم های من !

 

 استاتوس های عاشقانه با مضمون “باران”

 

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی

پر از خاطره بارانم !

مطالب داغ هفته اخیر