رابطه بین شکل جمجمه مردان و اقتدار آنها!

به گزارش فراناز روانشناسان دانشگاه استرلینگ انگلستان از داوطلبان حاضر در این مطالعه خواستند به تصاویری از دانشجویان دارای حالات چهره خنثی نگاه کنند و میزان غالب‌بودن شخصیت آن‌ها را ارزیابی کنند. آن‌ها همچنین از سوژه‌هایشان عکس گرفتند و از آن‌ها خواستند پرسشنامه‌هایی را درباره سطح قدرتشان پر کنند.

این تحقیق ارتباط قوی را بین عرض صورت یک مرد در مقایسه با ارتفاع آن نشان داد و این که به چه میزان وی خود و دیگران را مقتدر می‌داند. چنین موضوعی درباره زنان صدق نمی‌کند.

ویکتوریا میلوا، رهبر این مطالعه، معتقد است درک دیگران از مردان‌ دارای صورت‌های پهن می‌تواند آن‌ها را به سوی این موضوع رهنمون کند که افراد غالب و مقتدری هستند.

وی افزود: این احتمال نیز وجود دارد که افراد دارای نسبت بالای عرض به ارتفاع جمجمه، ذاتا و شاید در نتیجه ترشح تستوسترون افزایش‌یافته، غالب‌تر باشند.

بر اساس یافته‌های پیشین، مردان با صورت‌های پهن‌تر خشن‌ترند اما برای روابط کوتاه‌مدت جذاب هستند.

جزئیات این مطالعه در مجله Personality and Individual Differences منتشر شد. 

مطالب داغ هفته اخیر