اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

کاش خواب می شدی

تا که قرص ها

تو را به چشم من بیاوردند

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

جاذبه سیب، آدم را به زمین زد

و جاذبه زمین، سیب را

فرقی نمی کند

سقوط ، سرنوشتِ دل دادن به هر جاذبه ای

  غیر از خداست

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

آن ها که تنها زندگی نکرده اند

نمی فهمند که سکوت

چگونه آدم را می ترساند

چگونه آدم با خودش حرف می زند

نمی فهمند که آدم

چگونه به سمت آینه ها می دود

در آرزوی دیدن یک همدم …

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

بـــرای خود زنـــدگـــی کــردن

عــاقــبـتــش هــمــیــن افــســردگــی اســـت…

بـــیــا بـــرای خــــدا زنـــدگــی کــنــیــم

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

 ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ

ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ کسی ست ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﺪ

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

کاش می توانستم

دلتنگی های نبودنت را شماره کنم

مانند عیدی های کودکی هایم

و صدای مادر را بشنوم:

آنقدر نشمار … کم می شود

و من باور کنم

و باز دلتنگی هایم را شماره کنم تا کم شود…

کاش باور کنم

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

برای پرنده ای

که نمی خواهد بپرد

وزنه ای ست بال

که بر تن

سنگینی می کند

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

دلم پازلی ست هزار تکه

که هیچ بیکار پرحوصله باهوشی را

توان کنار هم چیدن گوشه ای از آن نیست

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

تنهایی چیز بد و وحشتناکی نیست

همینش خوب است:

وقتی یکی به دو می کنی با آینه

خیالت راحت است

فحش هایت را از غریبه نشنیده ای!

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

خط های روی پیشانی ام

ربطی به سنم ندارد

دارم

روزهای بعدِ رفتنت را می شمارم…

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ

ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ

ﭼﯿﺰﯼ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﻔﺲِ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ …

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

منتظر آمدن همه نباش

یک نفر هیچ وقت نمی آید

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

دلم می خواست

شبی که می رفتی

اتفاقِ ساده ای می افتاد

راه را گم می کردی

فاخته ای کوکو می کرد

و کلیدی زنگار گرفته

از آشیانه ی خالی دُرناها

به زمین می افتاد

باران می گرفت

بیدار می شدم

بیدارت می کردم

و ادامه ی این خواب را

تو تعریف می کردی

 

اس ام اس احساسی با مضمون حسرت

 

چشمان عروسکم رو می گیرم

نمی خوام

مثل من ببیند و حسرت بکشد

می ترسم بهانه گیر شود

مطالب داغ هفته اخیر