اس ام اس دلتنگی و عاشقانه جدید (59)

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه جدید (59)

از اینکه بگویی: “دوســـتت دارم”
هرگز خجالت نکش
برخی واژه های کوچک
بـه اندازه ی یک انفجار بزرگ
تا ثیر گذارند…!!

اس ام اس دلتنگی

دروغ گفته اند
که قصه ها خواب می آورند

کافی است

راوی تو باشی
سالها با چشمانت بیدارم…

اس ام اس غمگین

تنهایی من از اونجایی شروع شد که میان این همه بود ،،،

منتظر یکی بودم که نبود….!!!!!

اس ام اس گریه

بیـــا به هم اعتمــــاد کنیــــم
مــــن به چشمــــهای تــــو
تو به پــــا‌های مـــن
و قــــول بدهیـــم هم‌دیگـــر را به

جاهـــایِ خوبــی ببریــــم …

اس ام اس عاشقانه

من چه ساده ام که گمان میکنم اگر نباشم

دلی برایم تنگ میشود اما حقیقت این است

اگر نباشم فقط نیستم همین…

وقتی عاشقش شدم که دیدم
هیچ وقت دلمو نشکست
هیچ وقت بهم نه نگفت
همیشه در جواب بچه بازی هام
بهم خندید و گفت عاشق همین کاراتم..

اس ام اس عاشقانه

گاه تنها میشوم تنهاتر از همه
گوشه ای مینشینم و حسرت ها را مرور میکنم
نمیدانم کدام خواهش ها را نشنیدم٬و به کدام تنهایی خندیدم که تنهاترینم..


اس ام اس


آغوشِ تــــــــــو که باشد ….

و تـــــــــپشِ هایِ قــــــــــلبتمیشود لالاییِ کــــــــودکانه ام …..

کــــــــنارم بـــــــــــمان ….مـــــــــیخواهم ..

صـــــــبح چشمانم در نگاهِ تــــــــو …

بیدار شود .. !!

اس ام اس جدید


جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطره…
مبادا که تا بخورد حتی گوشه ی احساسم
زیر دست این همه تنهایی

اس ام اس جدید


تمام برگ های دفترم تمام شد
قلمم به پایان رسید
دستم سست شد
چه سرمشقی دادی به من …؟
هنوز هم می نویسم :
” دل دادن خطاست “

اس ام اس عاشقانه جدید


اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو بمانی
کینه ی تو به کار این دنیا بیشتر می آید تا عشق من

اس ام اس احساسی


بعضـــــــــ ی وقــــت ها یـکی طوری میسوزونتت
کــــــ ه هزار نــــــفر نمیتونن خامـــــوشت کنن
بعضی وقـــــــت هــ ـا یکی طوری خاموشت میــکـنـــــــ ه
که هزار نفر نمیتونن روشنتــــــــ کنـــ ـ ــن.

مطالب داغ هفته اخیر