ماجرای آشنایی و ازدواج روشنک عجمیان با همسرش

ماجرای آشنایی و ازدواج روشنک عجمیان با همسرش

در ادامه ماجرای آشنایی و ازدواج روشنک عجمیان با همسرش مهریار حمیدی را گردآوری کرده ایم.

به گزارش فراناز روشنک عجمیان یکی از بهترین بازیگران سینما و تلویزیون در جهان است که با مهریار حمیدی ازدواج کرده است. مهریار حمیدی می گوید من عاشق صداقت و پاکی روشنک عجمیان شدم و تصمیم گرفتم تا با ابد او را به همسری خود در بیاورم.

 

بعضی اوقات عشق آن هم در یک نگاه اتفاقاتی را شکل می دهد خواندنی؛ اتفاقاتی که باعث می شود عاشق برای وصال معشوق همه تلاش خود را انجام دهد.

 

 

مهریار حمیدی که امروز همسر روشنک عجمیان بازیگر سریال هایی چون “کوچه اقاقیا” و “مرد هزارچهره” بوده و از وی یک فرزند دختر به نام “آروشا” دارد از جمله انسان هایی است که عشق به همسرش اتفاق جالبی را برایش رقم زده است.

 

ماجرای آشنایی و ازدواج روشنک عجمیان با همسرش

 

صداقت و پاکی روشنک مرا جذب کرد
مهریار حمیدی در گفتگویی درباره آشنایی خود و همسرش می گوید: آنچه بیشتر مرا جذب روشنک عجمیان کرد، صداقت و پاکی ای بود که در وجود او دیدم. شاید جالب باشد که بگویم آشنایی ما هم خودش می تواند داستان یک کتاب شود و من برای شروع این آشنایی ممارست ها به خرج دادم.

 

30 بار به تماشای یک نمایش رفتم تا جایی که دیالوگ هایش را از بازیگران بهتر ادا می کردم.

 

وی با اشاره به اینکه برای آشنایی با عجمیان 30 اجرای یک نمایش وی را دیده بود ادامه می دهد: حتی دیالوگ آن نمایش را از خود بازیگرانش بهتر ادا می کردم. در آن دوره چیزی که مرا جذب روشنک کرد، صداقتی بود که کمتر دیده بودم و همین مسأله او را برایم خاص کرد.

 

ماجرای آشنایی و ازدواج روشنک عجمیان با همسرش

 

می خواستیم به کانادا مهاجرت کنیم اما روشنک مخالف بود
همسر عجمیان در جایی از این گفتگو از تصمیمش برای مهاجرت به کانادا می گوید که گویا با مخالفت همسرش بایکوت شده است. مهریار حمیدی می گوید: سال گذشته مشکل خاصی برایمان پیش آمد و می خواستیم تصمیم بسیار بزرگی بگیریم. چیزی که سال ها منتظرش بودم تا به دست بیاورم فراهم بود اما همسرم با آن مخالفت می کرد.

 

حمیدی می افزاید: می خواستیم به کانادا مهاجرت کنیم و روشنک اصلا نمی توانست بپذیرد. از نظر منطقی حرف من درست بود اما می دیدم حق ندارم احساس او را نادیده بگیرم و حس او به منطق من ارجحیت داشت.

 

ماجرای آشنایی و ازدواج روشنک عجمیان با همسرش

 

گویا در نهایت حمیدی و عجمیان برای اینکه به نظر یکدیگر احترام بگذارند تصمیم می گیرند بین ایران و کانادا در رفت و آمد باشند یعنی برخی فصول سال در کانادا زندگی کنند و برخی فصول در ایران.

گردآوری : سایت تفریحی فراناز

مطالب داغ هفته اخیر